blog | werkgroep caraïbische letteren

Zwarte Piet en de Caraïbisering van het Nederlands cultureel Erfgoed

door Michiel de Jong

Afgelopen juni 2022 is het Sinterklaasfeest, zonder er ruchtbaarheid aan te geven, verwijderd van de lijst Nederlands immaterieel erfgoed. Het Rotterdamse zomercarnaval is juist toegevoegd en loopt zich warm om Werelderfgoed te worden. Het Sinterklaasfeest is van de lijst verdwenen omdat het Sint & Pietengilde, de officiële beheerder van de traditie, Zwarte Piet als essentieel onderdeel ziet van het feest.

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland [KIEN] beheert de lijst van Nederlands immaterieel erfgoed. Deze organisatie heeft op 23 juni 2022 besloten de Sinterklaastraditie van de lijst te schrappen, nadat het borgingsplan van de stichting Sint & Pietengilde door een toetsingscommissie van het KIEN is afgekeurd. Het is niet bekend wie in de toetsingscommissie zitten. Het rapport van de commissie is niet openbaar.

Lees verder op de website Wynia’s Week, 12 november 2022; voor een verdediging van Zwarte Piet, zie hier op Caraïbisch Uitzicht.

Aankomst Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten / foto Aart G. Broek

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter