blog | werkgroep caraïbische letteren

Zwart Manifest

Verschillende organisaties uit de zwarte gemeenschap in Nederland hebben gezamenlijk een ‘Zwart Manifest’ gelanceerd. Daarmee zeggen ze institutioneel zwart racisme te willen bestrijden en de emancipatie in Nederland te willen bevorderen.

Niet iedereen in Nederland wordt gelijk behandeld en niet iedere Nederlander heeft de kans op een gelijkwaardig bestaan, zoals in artikel 1 van de Grondwet staat, stellen de opstellers van het manifest. In twaalf maatschappelijke domeinen moet dringend verandering komen, is te lezen. Voor elk domein zijn er doelen en concrete actiepunten opgesteld om racisme en andere vormen van ongelijkheid aan te pakken.

[…] Op 25 maart, de Internationale Herdenkingsdag Slachtoffers Slavernij, wordt het Zwart Manifest officieel tijdens een evenement gepresenteerd. 

Lees het artikel op de NOS-website, 11 maart 2021.

Het manifest is te vinden op de website Zwartmanifest.nl ; de persoonsgegevens die de actoren achter de website (trachten te) verwerken zijn gegevens zoals:

 • NAW-gegevens [Naam, Adres, Woonplaats]
 • Telefoonnummer
 • Email-adres
 • Geslacht
 • Opleidingsniveau
 • Leeftijd
 • Etniciteit
 • Registratienummers zoals het BSN-nummer
 • Factuuradres
 • Betalingsgegevens
 • Foto’s van personen of persoonsgegevens

on 11.03.2021 at 21:14
Tags: /

Your comment please...

 • RSS
 • Facebook
 • Twitter