blog | werkgroep caraïbische letteren

Zelf ‘doen’ met de leesapp ‘Lees je wijs’!

Een grani aan Els Moor

door Christine F. Samsom
De Nationale Stichting Kinderboekenfestival (KBF) Suriname laat zich niet op z’n kop zitten door de ‘precaire’ situatie in het land. Op een feestelijke konmakandra werd afgelopen maandag 21 november in een zaal van TMIL* op de universiteit, in het bijzijn en met medewerking van leerlingen van de Dothschool, de minister van onderwijs, de directeur van sport- en jeugdzaken en nog een aantal autoriteiten, een vernieuwende stap gezet in de activiteiten van het KBF: de leesapp ‘Lees je wijs’, genoemd naar de uitgave van de stichting Projecten Christelijk Onderwijs uit 2008 waarin Els Moor haar voorliefde voor het Surinaamse kinderboek, haar bakru, kwijt kon.

YAKUMO   DIGITAL CAMERA

Els Moor, aan de wandel met Michiel van Kempen langs de Maas in Wallonië, september 2006

In een inspirerend welkomstwoord van voorzitter Sigmund Proeve van de stichting KBF geeft hij minister Peneux te kennen dat die niet met rust gelaten zal worden, want ‘wij laten de kinderen niet in de steek!’ Daarna legt secretaris Agnes Ritfeld uit dat de lancering van de leesapp plaatsvindt een dag na de Internationale Dag van de Rechten van het Kind en ze laat enkele kinderen ook vertellen over hun rechten én hun verantwoordelijkheden om die rechten te eerbiedigen. Heel goed!
De directeur van TMIL vertelt enthousiast hoe hij aan het project heeft meegewerkt door het bundelen van mensen (OWC-ministerie, KBF, Telesur) en het beschikbaar stellen van de stagiaire Jonathan Tobi die de leesapp bouwde.
De minister geeft aan dat het KBF bij hem prioriteit krijgt: ‘President, geef mij één miljard voor onderwijs!’ riep hij luid. ICT in het onderwijs, dat is dat ding! ‘We hebben kritische mensen nodig om grotere doelen te halen’.
En dan gaat het gebeuren: Jonathan Tobi vertelt over zijn stage en zijn werk aan de app, legt uit hoe het in zijn werk gaat, dat kinderen niet hoeven te betalen voor een abonnement, maar de scholen wel. Tenslotte opent voorzitter Proeve samen met twee kinderen de Demo: de leesapp ‘Lees je wijs’ is een feit!
Een mooie, goed georganiseerde en geregisseerde ochtend!
‘Boeken, daar groei je mee op’, was het lied de afgelopen jaren op het KBF. Dat wordt: ‘….iPads daar groei je mee op!’
* Telesur Multimedia Innovation Laboratory

 

Lees je wijs


Van de redactie van de Ware Tijd Literair
Het laatste decennium schijnt een opleving te zijn van kinderliteratuur in Suriname. Regelmatig verschijnen kinderboeken geschreven door Surinaamse schrijvers die in Suriname woonachtig zijn. In deze editie van Literair bespreken wij vier kinderboeken: Tigri het katje uit Wakuri van Adrey Liauw, Rosalie, oma’s danseresje van Indra Hu, Surinaamse dierenfabels van oud-onderwijzer Tjait Ganga en Mama Kankantri en de geboorte van de stad Paramaribo geschreven door de pedagoog Gerard Maynard. Alle boeken zijn rijk aan prachtige illustraties. Er zijn zelfs verhalen die al eeuwen meegaan zoals enkele fabels uit Surinaamse dierenfabels en een boom die de geschiedenis van een stad, Paramaribo, vertelt. Kinderboeken waarin dieren praten en de kankantriboom die zelfs de talen van de contractarbeiders verstaat, kinderverhalen met veel fantasie prikkelen de verbeelding van jonge lezers en deze verhalen bevorderen ook de empathie van de jonge lezer, zoals Rosalie met haar mooie plan, besproken door de nieuwe twaalfjarige medewerkster Brenda Soetosenojo. Sommige van de fabels uit Ganga’s boek zijn wijs omdat de fabels een moraal hebben, een wijze les. Tal van fabels kunnen de jonge lezers een herkenbare dierenwereld bieden, terwijl ze tegelijkertijd subtiel de horizon verbreden en het jonge kind aan het denken zetten. Een verslagje van de lancering van de leesapp ‘Lees je wijs’ door de crew van het Kinderboekenfestival completeert deze Kinder- en Jeugdpagina.
Tot slot nog dit: In de editie van de literaire pagina van 12 november jongstleden, zijn in het artikel van Jerry Dewnarain over een onderzoekje over het lezen van de boeken van Bea Vianen gegevens overgenomen van internet. De bron is echter niet vermeld. Het gaat om een stuk tekst in de inleiding (‘De boeken van Bea Vianen zijn…… in een authentieke taalvorm’.), die gehaald is van de website van ‘Caribisch Uitzicht’ (https://werkgroepcaraibischeletteren.nl/bea-vianen-viert-haar-75ste-verjaardag/). De schrijver van de geciteerde tekst is Michiel van Kempen. Jerry Dewnarain heeft deze tekst uit zijn onderzoek gehaald waarin wel de bron is vermeld, maar verzuimde in zijn krantenartikel ook de bron te vermelden. Hij verontschuldigt zich voor deze omissie.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter