blog | werkgroep caraïbische letteren

Zeker 4 Matawai dorpen zullen levensonderhoud moeten aanpassen

door Kavish Ganesh

Zeker 4 Matawai dorpen zullen voorzien in levensoderhoud moeten aanpassen1De plannen van het goudmijnbouwbedrijf Rosebel Gold Mines NV hebben behalve positieve effecten op de lokale economie, voor haar operatieomgeving ook wel minder prettige bijkomstigheden. Deze hebben meer te maken met het sociaal (mensenrechten) aspect. De concessie van Rosebel op Saramacca is bijkans 5000 hectaren. Hierin zal het bedrijf een satellietmijn neerzetten van bijkans 169 hectaren. Om de mijn te kunnen neerzetten, die te verbinden met haar raffinaderij in Brokopondo en alle operaties erom heen te kunnen uitvoeren, zal de omgeving wel aardige veranderingen ondergaan.

 

Er zijn echter enkele zaken die volgens Rosebel nog gereguleerd moeten worden om te voorkomen dat de veiligheid van mensen die de omgeving bezoeken, gegarandeerd blijft. De veiligheid van de bezoekers komt vooral in gevaar vanwege de intensiteit van de operaties op het projectgebied. Er zijn 4 Matawai dorpen dichtbij het projectgebied (Misalibi, Nieuw Jacobkondre, Baling en Bilawatra). In dat gebied gaan mensen uit de dorpen om te jagen voor hun levensonderhoud. Dit is een jarenlange traditie, die mogelijk in dit gebied zal veranderen of moeten veranderen. Dorpelingen gaan naar de Mindrinetirivier om te vissen voor eigen gebruik in de dorpen. Ook hier zal het aspect van veiligheid in acht moeten worden genomen.

Er is daarnaast ook een andere categorie van jagers (sporters). Dat allemaal moet gereguleerd worden. Mogen mensen vrijelijk jagen of moet men nu voor eigen veiligheid toestemming verkrijgen? Dit is een van de vragen die nog onbeantwoord is. Erbij moet wel vermeld worden dat activiteiten rond traditioneel levensonderhoud, zoals landbouw, visserij en jacht, door de jaren heen zijn afgenomen. Dit als gevolg van ontbossing en vervuiling van waterwegen in dit gebied, voornamelijk door de kleinschalige (onverantwoorde) goudwinningsactiviteiten. Dorpelingen die nog steeds op de traditionele wijze leven, verklaren vaker dat ze steeds grotere afstanden moesten afleggen om op zoek te gaan naar wild door de uitbreiding van de dorpen. Door de goudmijnactiviteiten werden de dieren ook verder in het bos gedreven. Ontbossing heeft ook bijgedragen aan deze schaarste aan wild, met jachtseizoenen die vaak niet worden gerespecteerd. Soorten die in het gebied worden gejaagd, zijn onder andere pakira (collared peccary), pingo (white-lipped peccary), bofru (tapir), kapasi (gordeldier), konkoni (roodgerande agouti), hei (gevlekte agouti) en verschillende vogels.
Vissen in de Mindrinetirivier vindt soms ook op commercieel niveau plaats. Vissoorten gevangen in het gebied zijn witifisie/sriba (silverbait), anjoemara (wolvenvis), piranha, kumalu (pacu murutinga), krobia (zwarte acara), kwiekwie (gevlekte hoplo) en walapa (gouden wolfsvis). Door watervervuiling blijken deze inmiddels ook al te zijn verminderd. Er bevinden zich geen dorpen of belangrijke nederzettingen in het projectgebied. De verwachte activiteiten van Rosebel zullen wel ertoe leiden dat de bewoners van de nabijgelegen dorpen hun leefgewoonte (voor zover die nu zwaar van de natuur afhankelijk is) verder zullen moeten aanpassen.

[uit Dagblad Suriname, 03-09-2018]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter