blog | werkgroep caraïbische letteren

‘Write now!’ Schrijfwedstrijd voor jongeren

door Jerry Dewnarain

Jongeren tussen de 15 en 24 jaar die van schrijven houden kunnen in Suriname meedoen aan ten minste twee wedstrijden: de ‘Write now!’- en de ‘Clark Accord Sori Yu Talenti-schrijfwedstrijd’. Elk jaar vinden deze plaats. De uitslag van de ‘Clark Accord Sori Yu Talenti-schrijfwedstrijd’ is op 9 mei 2014 bekendgemaakt. Wat betreft ‘Write now!’ waren er zeven voorrondes in Nederland, drie in Vlaanderen en één voorronde in Suriname. De uitslag van deze voorrondes is intussen ook al bekend. Een vakjury besluit tijdens de finale op 22 juni in Rotterdam welke jonge schrijver de hoofdprijs in de wacht sleept: een MacBook, een coachingstraject bij literair agentschap Sebes & Van Gelderen en optredens bij onder andere de ‘Geen Daden Maar Woorden Festivals’ en het ‘Wintertuinfestival’. Maar er is ook een publieksjury. Voor ‘Write now!’-Suriname is de 20-jarige Stefanie Sewotaroeno de winnaar van 2014.

Stefanie Sewotaroeno zond zes gedichten in. Over haar werk meldt het juryrapport het volgende: ‘Haar werk stak kwalitatief boven alle andere inzendingen uit. De hoofdgedachte in elk gedicht is verrassend goed verwoord. We merken bij haar ook aandacht voor de grafische vormgeving, bijvoorbeeld in het gedicht “cirkel”, waarbij zij de regels centreert. De inhoud van haar gedichten is serieus, maar met tussenwerpsels slaagt ze erin speels over te komen.’ Vijftien inzendingen waren er dit jaar. Eén inzending minder dan vorig jaar en de helft minder dan het jaar dáárvoor, volgens het juryrapport.

Robby Parabirsing, een van de juryleden, vraagt zich terecht af waarom onze jongeren niet willen schrijven. De inzendingen zelf lieten echter een goede variatie zien. Nieuw dit jaar waren de filmscripts, twee inzendingen. Het is interessant om een paar criteria te noemen waarop de jury heeft gelet.
‘Originaliteit van de tekst’: een tekst is origineel als het thema origineel is of als er op een bijzondere of verrassende wijze met een thema wordt omgegaan. Met het thema ‘tijd’ wordt de tekst origineel bij de wending van gedicht 5, ‘Illusies’ van Sewotaroeno. De lezer wordt in dit gedicht verrast en wel in de laatste regel (lees het gedicht op deze pagina).

‘Stijl’: onder stijl wordt verstaan de wijze waarop de inzender gebruik maakt van de Nederlandse taal. Wordt er op een humoristische manier met de taal omgegaan, leest de tekst vlot of is de taal juist gecomprimeerd? Hebben de stilistische keuzes van de auteur de tekst effectiever gemaakt? Is de schrijfstijl consequent, leidt de stijl af van het inhoudelijke verhaal of versterken zij elkaar? In het gedicht ‘Het gesprek’ wordt steeds gebruik gemaakt van de stijlfiguur repetitio. Stijlfiguren duiden bijzondere ordeningen of bewerkingen van de taal in teksten (ook poëzie) aan. Het gaat, preciezer gezegd, om al die ordeningen die niet tot de beeldspraak worden gerekend. Repetitio betreft allerlei soorten herhalingen, inclusief woord- en klankherhalingen. Parallellisme is zo een andere vorm van herhaling: ‘Geef mij iets concreets,/ Geef mij iets definitiefs/… Geef mij woorden…/ Geef mij een spreekwoord…/ Geef mij een citaat…’. Bijna elke regel heeft een parallelle structuur, in dit geval een parallel lopende herhaling van enkele woordsoorten en dan nog een parallel lopende herhaling van enkele woorden (‘Geef’, ‘mij’, ‘iets’, ‘een’).

‘Gevoel voor taal’: iemand heeft gevoel voor taal als hij/zij de taal niet alleen als middel inzet om iets te communiceren, maar dit weet te verheffen tot een kwaliteit op zich. Inhoud en vorm hangen in het beste geval samen maar hebben ook zelfstandige kwaliteiten. Sewotaroeno kan ook met de taal spelen. In het gedicht ‘Cirkel’ zingt zij als een troubadour de volgende filosofische verzen: ‘Maar als ik dat al weet,/ Wat doe ik met het weten?/ Heel lastig als je al dat weten/ Na verloop van tijd zal vergeten…’

4310-934x

‘Verzorgdheid van de tekst’: verzorgdheid spreekt uit het juiste gebruik van de Nederlandse taal, het schrijven zonder spel-, taal- en grammaticafouten. Hoe kan het ook anders, elk juryrapport hamert steeds op dit criterium. Ook Rappa maakt zich zorgen over de nonchalance waarmee omgegaan wordt met de spelling. ‘Het Nederlands wordt zelfs door veel inzenders nogal stijf en onnatuurlijk gehanteerd. De creativiteit ontbreekt om het Nederlands in te bedden in onze multitalige omgeving en daar literair voordeel uit te putten. We adviseren de inzenders om meer gebruik te maken van dialogen, omdat dialogen vragen om natuurlijk taalgebruik.’ Met Rappa ben ik het helemaal eens! Maar het gaat niet alleen om de spelling! Een goed kort verhaal of gedicht trekt de lezer meteen zijn wereld in. Het duwt je een richting uit en laat je iets van de wereld ontdekken, wat je nog niet wist. Maar hoe origineel je gedachten en ideeën ook zijn, als je tekst niet te volgen is (door onder andere slechte taalbeheersing), heeft je lezer er weinig aan! Communicatie staat centraal bij het schrijven van literatuur. Dat wil niet zeggen dat je zo duidelijk moet zijn dat er niets meer te raden overblijft, maar het betekent in ieder geval dat je duidelijk moet zijn. Helderheid en mysterie sluiten elkaar niet uit. Wat zijn de trucjes van schrijvers die je bewondert? Waarom blijven hun verhalen nadreunen? Wanneer je literatuur schrijft, zou je denken dat je de hele dag aan het schrijven bent. Maar bijna alle schrijvers die ik ken, zijn meer tijd kwijt aan lezen. Aan leren. Dus schrijf veel, lees veel en leer veel ervan! Maak er een repetitio van!

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter