blog | werkgroep caraïbische letteren

‘Wokeactivisten zijn onbegrensd absurd’

door Marco Visscher


Het is woke om je bewust te zijn van ervaringen en gevoelens in groepen die van oudsher zijn onderdrukt. Het is woke om te beseffen dat er tussen man en vrouw nog ontelbare genderidentiteiten bestaan. Het is woke om een veilige omgeving te scheppen en om op je woorden te letten om uiting te geven aan al die gevoeligheden. En volgens Andrew Doyle is het volstrekt onzinnig, ja, zelfs gevaarlijk, om woke te zijn.

Ontleend aan het interview met Andrew Doyle in de Volkskrant, 12 december 2020.

Waarom kiest u voor satire om uw punt te maken?
‘Satire is een lichtvoetig genre om de machthebbers en de pestkoppen in de samenleving te bekritiseren.’

De woke-activisten zijn toch niet de machthebbers en de pestkoppen in de samenleving? Zij keren zich juist tégen hen.
‘Woke-activisten zien zichzelf graag als de underdog. In werkelijkheid vormen ze een invloedrijke elite. Al onze vooraanstaande media, universiteiten en culturele instellingen zijn in de greep van de wokecultuur. Mijn hemel, zelfs prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle zijn woke. Hoe bevoorrecht wil je het hebben?’

Tegen het boze oog / oyada (Curaçao) – zou ook voor blanken werken [?]

Hoe moeten progressieve partijen ermee omgaan?
‘Ze moeten het uitroeien. Woke maakt links kapot.’

Kom, drukt u zich niet te sterk uit?
‘Je kunt jezelf niet links noemen én woke, die twee gaan niet samen. Als je links bent, staat economische ongelijkheid aan de basis van je politieke overtuigingen. De wokeactivisten vormen daarentegen grotendeels een bourgeois beweging zonder enige interesse in armoede. Wie woke is, praat over wit privilege; wie links is, praat over het enige echte relevante privilege, namelijk: hoe rijk je bent. Links komt op voor arbeiders; woke kijkt op ze neer, alsof ze een volgzame massa vormen die elk moment in razernij en geweld kan uitbarsten als er ergens een opruiend woordje valt. Vreselijk betuttelend.’

Volgens u ben je pas echt links als je ongelijkheid een belangrijk thema vindt. Intussen had u…
‘Ho, wacht, dat verzin ík niet! Dat is wat Karl Marx zei. Dat is wat álle belangrijke linkse denkers áltijd hebben gezegd. Linkse partijen moeten weer begrijpen wat het betekent om links te zijn. Links ageerde altijd tegen klassenongelijkheid, strijdend voor materiële vooruitgang, burgerrechten en vrije meningsuiting. Je kunt dat niet even overboord gooien en jezelf nog steeds links noemen.’

1 comment to “‘Wokeactivisten zijn onbegrensd absurd’”

  • Inderdaad een erg zelfbewuste term, ‘Woke’. Voor sommigen is het irritant, voor anderen aanstekelijk. De term lijkt me goed voor het zelfvertrouwen en de groepsbinding, maar gevaarlijk.. nee. Een beetje irritant is wel oké. Ik vergelijk het met ‘Ontwaakt! verworpenen der Aarde’ uit de 19e eeuw en ‘Wakker Nederland’ van begin deze eeuw. Het ontwaken wordt van links tot rechts gebruikt als metafoor.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter