blog | werkgroep caraïbische letteren

Woke cultuur bedreigt de academische vrijheid bij sociale wetenschappen

Sociaal wetenschapper, UvA-docent en ondernemer Laurens Buijs vindt dat het onderwijs- en onderzoekklimaat bij sociale wetenschappen niet meer te harden is onder invloed van de in zijn ogen ‘woke cultuur’ binnen de afdeling. ‘Mij wordt steeds vaker het gevoel gegeven dat ik een slecht persoon ben.’

fragment Lucas van Leyden – Laatste oordeel / Lakenhal – foto Aart G. Broek

Diversiteitsbeleid is aan een grote opmars bezig op de UvA. Als een octopus is het beleid zich via allerlei commissies aan het nestelen in de organisatie – op het centrale, facultaire en opleidingsniveau. Daar houdt men zich onder andere bezig met het creëren van bewustzijn over ‘unconscious bias’, het tegengaan van ‘microagressies’ en het ‘dekoloniseren’ van het curriculum. Maar over de schaduwzijde van dit beleid is op de UvA geen gesprek mogelijk.

Lees de beschouwing op de website van Folia, 18 januari 2023.

Voor het vervolg, zie deze blog ‘Hoe links mij tot zondebok maakte als klokkenluider van woke extremisme’ van Laurens Buijs, 29 januari 2023.

on 25.01.2023 at 12:22
Tags: / /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter