blog | werkgroep caraïbische letteren

Winter School #3 – Algemeen kiesrecht in de voormalige koloniën

In 2019 is het 100 jaar geleden dat vrouwen voor het eerst mochten stemmen. Althans, dat was de situatie in Nederland. In 1919 bezat Nederland nog drie kolonies: Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen. Hoe verliep de strijd om algemeen kiesrecht in de koloniën? Hoe verhielden de situaties in de voormalige koloniën zich tot Nederland? Was er überhaupt sprake van een emancipatiebeweging? En zo ja, wat waren de verschillen in die bewegingen, en de overeenkomsten? Een blik op de geschiedenis van ‘ons’ algemeen kiesrecht is niet inclusief wanneer het enkel gaat over de situatie in Nederland. Het voormalig Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen maken onderdeel uit van deze geschiedenis.

 

In de winter van 2019 organiseert Atria voor de tweede keer een collegereeks genaamd de Winter School. Dit jaar toegespitst op het vrouwenkiesrecht in Nederland en haar koloniën. Op 22 januari kijken we naar de situatie in Suriname met hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam Rosemarijn Hoefte. Dinsdag 12 februari zoomen we in op de situatie in Nederlands-Indië, dinsdag 26 februari kijken we naar de Nederlandse Antillen. Meer informatie over de sprekers volgt.

Op 26 februari kijken we naar de situatie in de voormalige Nederlandse Antillen. Sprekers zijn prof. dr. Rosemarijn Hoefte, hoogleraar Geschiedenis van Suriname sinds 1873 in vergelijkend perspectief, en Glenn Helberg, Curaçaos-Nederlands psychiater en activist. Iedere Winter School wordt afgesloten met een uitgebreide Q&A.

Locatie: Atria, voor gendergelijkheid en vrouwengeschiedenis , Vijzelstraat 20, 1017 HK Amsterdam

Tijd: 19:30 – 21:30 (inloop vanaf 19:15).

Tickets zijn €9,50 (regulier) of €7,50 (student) -> klik hier

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter