blog | werkgroep caraïbische letteren

WildcoastArt: Onze samenleving als intercultureel kunstwerk

[door Luciel Becker]

WildcoastArt is een geëngageerde Surinaamse kunstvorm, volledig ingebed in onze geschiedenis en multiculturele diversiteit. Het is neerslag van mijn reflectie en gevoel over verleden, heden van onze multiculturele samenleving en haar toekomst.

Als zodanig neemt het stelling tegen de opvatting van de Nederlandse minister van Buitenlandse zaken dat onze bevolkingsgroepen vanwege de multiculturele, multi-etnische en multireligieuze structuur van onze samenleving niet vreedzaam met elkaar kunnen samenleven. WildcoastArt doet een beroep op onze groepen en/of burgers alert te zijn. We moeten ons niet verder laten verdelen door de loze kreet van deze Nederlandse bewindsman. In het verleden zijn we immers genoeg langs raciale, culturele en godsdienstige lijnen verdeeld gehouden en die tot op de dag van vandaag hun invloed doen gelden in het staatkundig en maatschappelijk bestel.

John Lie A Fo, Strange monkey, Olie op doek, 128 x 119 cm, 2015. (Readytex Art Gallery)

De lijnen die verdeeldheid zaaiden werden getrokken door drie vormen van cultuurpolitieke interventie. De calvinistische cultuurpolitiek die gebaseerd (zeventiende / achttiende eeuw) was op ras-ideologie, stand- en huidskleurbesef. Zoals ook de ondemocratische assimilatiepolitiek (1873 tot 1933). Vervolgens de Indische cultuurpolitiek (1933 tot 1944) die de Surinaamse mens en zijn groep streng rasideologisch ten opzichte van elkaar rangschikte. En dan ook in sterke mate blokkeerde dat onze groepen en/of burgers op volmenselijke wijze intercultureel op elkaar betrokken raakten. Alle drie hadden tot gevolg, dat vanaf 1949 en de daarop volgende verkiezingen, de groepen gedurende politieke mobilisaties – over en weer – de verleiding niet konden weerstaan elkaar liefdeloos te bejegenen, te wantrouwen en ras- en godsdienstige vooroordelen te uiten. Wat beslist niet in overeenstemming was met het ideaalbeeld van een vreedzaam met elkaar toeven in een multiculturele samenleving. Dat anno 2018 de volmenselijke interculturele betrokkenheid nog niet is wat het wezen moet, hebben we echter aan ons zelf te wijten. Aan de politieke perikelen voorafgaand aan Srefidensi. En aan de staat van beroering waarin het hele land sindsdien gedurende de afgelopen decennia, tot op heden, is komen te verkeren. Wel ontstond gaandeweg spontaan een proces van natiecreatie c.q. een proces naar meer eenheid en integratie aan de basis van onze samenleving.

WildcosastArt is van mening dat dit proces door cultuurpolitiek die uitgaat van de creatieve kracht van onze culturele diversiteit en door ingebedde moderne kunst versterkt moet worden. WildcoastArt levert als ingebedde geëngageerde kunst in woord, geschrift en beeld al jaren een bijdrage hieraan. In deze zin dat het de fundamenteel en blijvende multiculturele basisstructuur van onze samenleving verrijkt met een intercultureel platform waarop de groepen op volmenselijke wijze intercultureel op elkaar betrokken zijn oftewel liefde voor elkaar koesteren. In de kunstfilosofie van WildcoastArt is onze multiculturele samenleving dan verheven tot een intercultureel kunstwerk, een monument in de uitgestrekte openbare ruimte van de Wilde Kust van Guyana. In de vorm van een piramide, waarvan de vier basishoeken symbool staan voor de fundamenteel en blijvende multiculturele basisstructuur van onze samenleving. De top waar de vier zijden vanuit de basishoeken samenkomen het interculturele platform voorstelt, waarop onze bevolkingsgroepen op volmenselijke wijze intercultureel op elkaar betrokken zijn oftewel liefde voor elkaar koesteren. Het monument, gehuld in de kleuren van onze vlag, reikt heel, heel hoog boven en te midden van het rijk geschakeerd groene bladerdek van de oerwoudreuzen tussen de Marowijne en Corantijn, op de plek waar de naam Suriname naar verwijst!

[uit Dagblad Suriname, 27 juli 2018]

1 Trackback/Ping

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter