blog | werkgroep caraïbische letteren

Wikipedia is de puberteit voorbij

door Germien Cox

Wikipedia, al doende leert men of al lerende doet men? De studenten van Michiel van Kempen (bijzonder hoogleraar
West-Indische letteren aan de Universiteit van Amsterdam) moeten altijd iets bijdragen aan Wikipedia.

Michiel van Kempen. Foto © Gábor Pusztai

Michiel van Kempen: ‘Schrijven aan Wikipedia houdt ze gemotiveerd. Hun stuk verdwijnt tenslotte niet in een stoffige bureaulade, maar is na publicatie toegankelijk voor een groot publiek. Bovendien leren ze te schrijven binnen een strenge schrijfdiscipline en worden ze hierbij direct beoordeeld door andere bewerkers. Het feit dat minder dieptekennis is vereist, speelt ook mee. Leer eerst maar gegevens verzamelen en analytisch bezig te zijn.’ Toch zijn dit niet de enige redenen waarom Michiel van Kempen zijn studenten voor Wikipedia laat schrijven. Hij vindt het vooral belangrijk om op Wikipedia die zaken zichtbaar te maken en houden waar nog niet over geschreven is met betrekking tot zijn vakgebied: de Nederlands-Caribische letteren. Michiel van Kempen: ‘Studenten maken Wikipedia pluriformer naar onderwerpen en auteurs en dat is ook winst voor de Nederlands-Caribische letteren.’ Michiel van Kempen vult middels zijn onderwijsmethode niet alleen een informatiegap, maar verkleint onbewust ook de gendergap op Wikipedia, want maar liefst zo’n 70% van de studenten van Michiel van Kempen is vrouw.

Lees hier het hele artikel in Archievenblad, jrg. 123, 2019, nr. 4, mei: AB_2019.4_mei_WikiconNL

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter