blog | werkgroep caraïbische letteren

Wij slaven van Suriname van Anton de Kom gedigitaliseerd

Wij slaven van Suriname van Anton de Kom, het inmiddels klassiek geworden boek uit 1934, is gedigitaliseerd door de DBNL. De Kom is overleden in 1945, daarmee zijn de rechten op het boek vervallen (de verjaringstijd is 70 jaar na het overlijden van een auteur).

Het bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Wij slaven van Suriname van Anton de Kom uit 1934. Het is ook als pdf en e-book te downloaden. Daarmee verkrijgt het boek eindelijk de verspreidingsmogelijkheden die het decennia lang niet gehad heeft.

 Van 2 tot 6 graden Zuiderbreedte, van 54 tot 58 graden Westerlengte, tusschen het blauw van den Atlantischen Oceaan en het ontoegankelijke Toemoek-Hoemak gebergte, dat de waterscheiding vormt met het Amazone-bekken, gevat tusschen de breede waterstroomen der Corantijn en Marowijne, die ons van Britsch en Fransch Guyana scheiden, rijk aan ontzaglijke bosschen, waar de groenhart, de barklak, de kankantrie en de kostbare bruinhart groeien, rijk aan breede rivieren, waar reigers, wieswiesies, ibissen en flamingo’s hun broedplaatsen vinden, rijk aan natuurlijke schatten, aan goud en bauxiet, aan rubber, suiker, banaan en koffie… arm aan menschen, armer aan menschelijkheid.

Sranang – ons vaderland.

Suriname, zooals de Hollanders het noemen.

Nederland’s 12de en rijkste, neen, Nederland’s armste provincie.

Klik hier voor Wij slaven van Suriname op de site van de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter