blog | werkgroep caraïbische letteren

Wie weet er meer over het leven van Susanna Dumion?

Susanna Dumion: Geboren in Paramaribo 1713, gestorven in Haarlem in 1818.

Anoniem Portret van Susanna Dumion 1813 Krijttekening rood/zwart, 23,4 x 18,3 cm Teylers Museum, Haarlem.

Honderd jaar is de kleine zwarte dame op dit portret. Ze heeft een opvallende hoed op, zit in een leunstoel en is speciaal voor de gelegenheid in het wit gekleed. Honderd jaar is ook nu nog zeer bijzonder en een reden voor extra aandacht en feest. Rond 1800 was het helemaal ongewoon en verzamelde men afbeeldingen van honderdjarigen. Deze tekening komt uit de collectie van de geschiedkundige en verzamelaar Adriaan van der Willigen.
Behalve voor de verjaring van een honderdjarige was er in de achttiende en negentiende eeuw ook veel aandacht voor diens overlijden. Dit haalde meestal de krant, waarbij soms het ziekbed uitvoerig werd beschreven. Susanna Dumions overlijden werd ook in de krant gepubliceerd en daarom is nu bekend hoe ze heette, waar ze geboren was en waar ze in 1818 stierf.
De Kunst en Letterbode meldde: ‘Haarlem, Op den 12den November overleed alhier in den hoogen ouderdom van 105 jaren, Suzanna Dumion, in de Kolonie Suriname geboren.’ In haar overlijdensakte staat verder vermeld dat Dumion in de Kleine Houtstraat woonde, geen beroep had en ongehuwd was. Verdere gegevens over haar zijn tot nu toe nog niet boven water gekomen. De kunstenaar van dit portret is onbekend.
Rond 1800 waren portretten van honderdjarigen een Haarlems genre geworden, en de kunstenaars die zich er op toelegden, waren Taco Jelgersma 1702 –1795, Cornelis van Noorde 1731 –1795, Wybrand Hendriks 1744 –1831, Hermanus van Brussel 1763 –1815, Hendrik Schwegman 1761 –1816 en Abraham Vallenduuk 1723? –1788?.

Zie voor literatuur en voetnoten de tentoonstellingscatalogus Black is beautiful, Rubens tot Dumas(2008)
Contact: estherschreuderwebsite@gmail.com of haar website.

1 comment to “Wie weet er meer over het leven van Susanna Dumion?”

  • De dag dat Susanna overleed – 12/11/1818 – debatteerde in Brussel, Zuid-Nederland de Tweede Kamer over koning Willem I’s verbod op slavenhandel als Britse voorwaarde om Suriname terug te krijgen, de bijbehorende strafwet

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter