blog | werkgroep caraïbische letteren

Wetenschappelijk onderzoek Cariben krijgt impuls van ruim 7 miljoen euro

Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ruim 7 miljoen euro toegekend aan twee projecten binnen het NWO-programma Caribisch Onderzoek. In één van deze projecten, SEALINK, bestuderen wetenschappers van onder andere Wageningen University & Research hoe de verspreiding van bepaalde stoffen het functioneren van Caribische koraalriffen beïnvloeden.

Foto © Michiel van Kempen

Met de financiering van twee grote multidisciplinaire onderzoeksprogramma’s, wil NWO het kennissysteem in de Caribische regio van het Koninkrijk der Nederlanden versterken. De onderzoeken worden in de regio zelf uitgevoerd en verankerd. De onderzoeksprogramma’s richten zich op vragen die van groot maatschappelijk en wetenschappelijk belang zijn voor de regio en bevorderen overdracht van kennis via onderwijs en outreach. Niet eerder financierde NWO programma’s van deze omvang in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Het SEALINK-programma (Land, Sea, and Society) staat onder leiding van prof. dr. Mark Vamerij van de Universiteit van Amsterdam. Het onderzoekersprogramma gaat op land en in zee processen bestuderen die de verspreiding bepalen van stoffen, zoals nutriënten en rioolwater pathogene bacteriën, en het functioneren van Caribische koraalrif-ecosystemen beïnvloeden. Het is de eerste keer dat via 3D opnames processen op land en de verspreiding van stoffen in zee worden onderzocht en gerelateerd aan koraalrifsystemen. Door middel van computermodellen, worden de inzichten gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe landinrichtingsvormen, lokale besluitvorming en educatie programma’s. In samenwerking met lokale partijen wordt bepaald hoe wetenschappelijke informatie beter kan worden gebruikt voor educatie doeleinden en duurzamer beheer van koraalrifsystemen in het algemeen.

Grondwaterstromen

Vanuit WUR is dr. Victor Bense (Hydrologie en Kwantitatief Water Management) bij het project betrokken. In samenwerking met de TU Delft gaat hij grondwaterstromen op land op Curaçao en Sint Eustatius in kaart brengen en bepalen hoe nutriënten zich via ondergrondse stromen naar zee bewegen. Zij gaan daarvoor gebruikmaken van nieuwe geofysische metingen, gedetailleerde grondwatertesten en hydrogeologische monitoring. De onderzoekers werken hierin nauw samen met lokale kennisinstituten, waaronder het CARMABI (Caribbean Marine Biological Institute) in Curacao.

Eilande(rs)n aan het roer

De andere subsidie is toegekend aan het programma Eilande(rs)n aan het roer van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) en de Universiteit van Amsterdam. In dit project werken onderzoekers en maatschappelijke partners samen aan nieuwe duurzame strategieën voor de huidige klimatologische uitdagingen, zoals orkanen en verwoestingen aan kustgebieden.

[van wur.nl, 15 januari 2021]

on 29.01.2021 at 16:27
Tags:

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter