blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

‘Wetenschappelijk’ artikel als opium voor het volk

door Wilfred Leeuwin

De ongefundeerde en wat mij betreft zeer domme aanval van professor Gloria Wekker op het christelijk geloof in haar ingezonden stuk op Starnieuws van 31 december 2014 [zie ook op CU] onder de kop ‘Religie als opium van het volk’, is een schandelijke presentatie van wat ik denk dat de wetenschapsbeoefening had moeten zijn.

Gloria Wekker foto Michiel van Kempen

Prof. Gloria Wekker. Foto © Michiel van Kempen

Professor Wekker gebruikt, als titel van haar ingezonden stuk het juiste citaat of de zinsnede ‘Religie als opium van het volk’ gedaan door Karl Marx, maar haar relaas is compleet opgebouwd uit de zo vaak gebruikte verkeerde misinterpretatie, ‘Religie als opium voor het volk. Een interpretatie die vooral wordt aangehangen door het communisme. Marx die een visie had ontwikkeld tegen het kapitalisme bedoelde met zijn uitspraak juist dat religie een houvast, een soort toevlucht of anker is voor vooral het door het kapitalisme onderdrukte volk.

Kathedraal Paramaribo interieur

Interieur met kruiswegstaties van de kathedraal van Paramaribo. Foto © Michiel van Kempen

 

Ik ben geen wetenschapper, dus zal ik mij niet op dat vlak begeven. Gelukkig las ik terwijl ik dit stuk schreef een reactie van een andere professor, Marten Schalkwijk op het ingezonden stuk van mevrouw Wekker. Ik kan me alleen goed voorstellen dat professor Schalkwijk als directeur van het Institute for Graduate Studies (IGSR) elke student die zo een ‘wetenschappelijke’ onzin komt presenteren een ruime onvoldoende zou geven. Naast journalist ben ik overtuigd christen en het eerste heeft mij getriggerd deze domme aanval op het christendom te moeten pareren. Ik benadruk voor alle duidelijkheid dat ik geen volgeling ben van een bepaalde stroming, maar simpelweg een volgeling van Christus.

 

bullets_PNG1468

Mevrouw Wekker zou mij met haar ingezonden stuk gecharmeerd hebben wanneer zij als wetenschapper het publiek tot nadenken had gezet met vraagstukken en eerlijke wetenschappelijke bevindingen, over de rol van het christendom in de hedendaagse, snel ontwikkelende wereldmaatschappij en over wat het (christelijk) geloof is en betekent, maar vooral de centrale vraag ter discussie had gesteld, wat de rol en het antwoord is van de (christelijke) kerk op vraagstukken als seksualiteit, homofile, zonde en wat het geloof te bieden heeft aan personen van het LGBT-Platform. In plaats daarvan is er een onnodige opsomming en veroordeling van op het geloof gebaseerde historische en hedendaagse gebeurtenissen, die met het eigenlijke onderwerp, het anti homolied ‘Bullet’, totaal niets te maken hebben.

In het ingezonden stuk van professor Wekker wordt het christendom afgeschilderd als liefdeloos en wreed en doet zij een zeer verregaande uitspraak als zou de Bijbel geen eeuwigheidswaarde hebben. ‘Niks Gods woord dat heilig is, God zijn wij…’, zegt de professor. Meermalen roept zij op tot verzet tegen wat zij noemt het christelijke fundamentalisme. Ik zal dit forum niet gebruiken voor een theologische repliek, maar mij wagen aan de uitspraak, dat dit pure ‘wetenschappelijke’ opium is.

Over het eigenlijke onderwerp, het anti homolied ‘Bullet’ en over homoseksualiteit, kan ik vanuit mijn christelijke overtuiging zeggen dat liefde het fundamentele beginsel is van het christendom. De Bijbel zegt dat God de wereld, dus ook de LGBT-ers, lief heeft en daarom Christus aan de wereld gegeven heeft om de relatie tussen Hem en de mens te herstellen. Hoewel de Bijbel zowel in het oude en het nieuwe testament vrij duidelijk en afkeurend spreekt over homoseksualiteit, zal en kan de geaardheid van LGBT-ers nooit een belemmering zijn voor Christus om hen lief te hebben. Het christendom kent geen, ‘niet liefhebben op basis van een bepaald gedrag. Gods liefde is onvoorwaardelijk. Het gaat er dan niet om wat je doet of niet doet. Overigens is de Bijbel nog over veel meer gedragingen van mensen, christenen en niet-christenen duidelijk en afkeurend. Als ik hier een opsomming maak, zal de kerk, let wel de kerk en niet het geloof een beschamend gezicht trekken en daar hoor ik zeker bij. Christenen kunnen zeker niet de eerste en ook niet de laatste zijn die LGBT-ers veroordelen of instemmen met een anti-homolied. ‘Wie zonder zonde is werpe de eerste steen’, zegt de Bijbel.

teenybopper brits

We hebben hier dus te maken met een maatschappelijke discussie waarover we als gemeenschap, zeker in Suriname geen consensus hebben bereikt. In het zoeken en vinden van die consensus is het onnodig de grondbeginselen van andersdenkenden af te schilderen als wreed, liefdeloos en als negatieve fundamentalisme. Net zoals LGBT-ers opkomen voor hun rechten, mogen en moeten belijders van het christendom niet bang zijn uit te komen voor hun grondbeginselen en tegelijkertijd aangeven hoe het geloof denkt en wat de Bijbel zegt over verschillende soorten gedragingen van mensen.

Wilfred Leeuwin
Journalist en belijder van het christelijk geloof

[van Starnieuws, 3 januari 2015]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter