blog | werkgroep caraïbische letteren

Wetenschap faalt in onderzoek naar Zwarte Piet

door Michiel de Jong
Bekend is dat velen in Nederland en vooral daarbuiten een verband leggen tussen de figuur Zwarte Piet en de historische trans-Atlantische slavernij. Minder bekend is dat voor dit verband nooit een duidelijke historische bron is gevonden, laat staan bewijs. Toch wordt het binnen de academische wereld als algemeen aanvaarde kennis beschouwd.

Een inventarisatie wijst uit dat honderden wetenschappers in hun artikelen onjuiste en niet-onderbouwde beweringen doen over Zwarte Piet, zonder dat ze daarop door collega-wetenschappers worden gecorrigeerd.

“Postkolonialisten zullen een verband tussen Zwarte Piet en islamitische slavernij altijd afwijzen.”

Deze praktijk kan verklaard worden door de grote invloed van het postkolonialisme, een stroming die binnen een aantal vakgebieden op universiteiten zo dominant is geworden dat wetenschappers uitsluitend nog volgens dit perspectief onderzoeken en interpreteren.
Het postkolonialisme ziet het Westen consequent als dader en anderen als slachtoffer. Een illustratie hiervan is de slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum, waarin niets was te zien over Nederlanders in islamitische slavernij. De islamitische slavernij bestaat binnen het postkolonialisme niet, omdat moslims slechts als slachtoffer kunnen worden gezien.

Lees de beschouwing op de website Wynia’s week, 3 november 2021.

 “Sinds het eerste decennium van de 21e eeuw ziet het Meertens Instituut Zwarte Piet als racistisch en heeft het alleen gezocht naar bronnen die deze overtuiging kunnen bevestigen. Bronnen zijn er nooit gevonden, maar daarmee is de overtuiging niet veranderd.”

1 comment to “Wetenschap faalt in onderzoek naar Zwarte Piet”

  • Jaren geleden las ik een onderzoek van een Surinaamse waarin stond dat Sinterklaas de oorspronkelijke heilige uit Myra was en zijn “helper” het kwaad, de zwarte, symboliseerde.
    Dus geen Afrikaanse slaaf, maar goed en kwaad.
    Dat leek mij altijd een heel logische verklaring.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter