blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Wereldforum prijst Suriname voor schrappen doodstraf

Suriname wordt als voorbeeld gesteld in het Caribisch Gebied voor de overeenstemming tussen coalitie en oppositie over het schrappen van de doodstraf uit het Wetboek van Strafrecht. Op dit moment zijn er wereldwijd 1.722 gevangenen die veroordeeld zijn tot de doodstraf en in dodencellen zitten te wachten op executie. In het Caribisch gebied is dit aantal 36.

Op de twaalfde algemene ledenvergadering van de World Coalition against the Death Penalty van 20 tot en met 22 juni in Puerto Rico, heeft vicevoorzitter Ruth Wijdenbosch de rol van parlementariërs in het proces van het schrappen van de doodstraf uit het Wetboek van Strafrecht besproken. Tevens kwam aan de orde de positie van het Caribisch Gebied over deze issue [sic], alsmede het standpunt van Suriname en de ondersteuning die Parliamentarians for Global Action hierin geeft aan haar leden.

Met instemming ontvangen
De doodstraf komt nog steeds voor in verschillende Caribische landen en er worden steeds pogingen ondernomen om veroordeelden te executeren. Aangezien de publieke opinie nog steeds voor de doodstraf is, is de verwachting dat er nog meer vonnissen met de doodstraf uitgesproken zullen worden. De laatste executie vond plaats in St. Kitts and Nevis in 2008, in de Bahama’s in 2000 en in Trinidad en Tobago in 1999.

Wijdenbosch deelde mee dat de target die gesteld was in Genève op 10 oktober 2013 door een parlementaire delegatie bestaande uit de leden André Misiekaba, Chan Santokhi, Walter Bonjaski en haarzelf om de doodstraf uit het Wetboek van Strafrecht te verwijderen, uiterlijk op 10 oktober 2014 waargemaakt kan worden.
Mede namens haar collega, de fractieleider van de Mega Combinatie Ricardo Panka, die ook naar Puerto Rico is afgereisd, deelde Wijdenbosch mee dat de integrale wijziging van het Wetboek van Strafrecht waaruit de doodstraf geschrapt is op 27 mei door de president aan De Nationale Assemblee is aangeboden.

Intussen is er een commissie van rapporteurs benoemd onder leiding van Hugo Jabini, voorzitter van de Nationale Werkgroep van PGA. De voorbereidingen om tot openbare behandeling van dit wetsontwerp te komen zijn al gestart. Deze mededeling werd met applaus ontvangen door de aanwezigen die allen voorvechters zijn van de afschaffing van de doodstraf.
Een andere mededeling die gedaan werd is dat in deze wijziging van het Wetboek van Strafrecht ook de strafbare feiten genoemd in het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof met name, genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden geïncorporeerd zijn.

Inhumaan karakter
Wijdenbosch heeft verder een panel mogen leiden over de rol van parlementariërs in het proces van abolitie. Verschillende sprekers die aan het woord kwamen benadrukten dat zij tegen de doodstraf zijn, onder andere vanwege het inhumane karakter. Bovendien wijzen studies uit dat in die landen waar de doodstraf nog steeds toegepast wordt de criminaliteit niet afneemt. Het middel van afschrikking blijkt niet te werken.
De opdracht werd meegegeven om te blijven pleiten voor afschaffing, dan wel een moratorium aan te nemen tegen de doodstraf en meer informatie te verspreiden over de doodstraf. Geprobeerd moet worden om de publieke opinie te wijzigen en een culturele ommezwaai teweeg te brengen zodat meer landen de doodstraf afschaffen. Meerdere sprekers hebben hun eigen ervaring met de aanwezigen gedeeld. Enkelen hebben een geliefde verloren door koelbloedige moord maar hebben hierdoor hun positie met betrekking tot de doodstraf niet gewijzigd.
Uitdrukkelijk werd ook gevraagd aan landen, ook aan Suriname om de Optional Protocal met betrekking tot the International Convenant on Civil and Political Rights te ratificeren en later dit jaar in de UN General Assembly voor te stemmen voor de resolutie voor de instelling van een moratorium. Tot nu toe heeft Suriname zich van stemming onthouden.

Aan het eind van de verschillende paneldiscussies werd aan Suriname gevraagd om, vanwege de unieke positie over de op handen zijnde afschaffing van de doodstraf een leidende rol in te nemen in het Caribisch Gebied.

Uit de vele discussies is naar voren gekomen dat de doodstraf zeer diep ingrijpt in het sociale leven en voor zowel voor als tegenstanders een zeer controversieel maar bovenal een emotioneel onderwerp is.
Wijdenbosch is recentelijk namens PGA lid geworden van de World Coalition against the Death Penalty en zal voor het eerst deelnemen aan de interne vergadering van deze organisatie.

 

[van Starnieuws, 22 juni 2014]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter