blog | werkgroep caraïbische letteren

Weerwoord tegen het Grote Verhaal over slavernij

Interview Karwan Fatah-Black

Als het over slavernij gaat focussen we te veel op de economische motieven. We negeren de zwarte strijd voor afschaffing van slavernij, schrijft Karwan Fatah-Black in zijn boek Slavernij en beschaving. Collega-historici Piet Emmer en Henk den Heijer spelen geen fraaie rol in dat debat, vindt Fatah Black.

door Eric Brassem

Karwan Fatah-Black

Er waart een Groot Verhaal door het Westen. Dat verhaal gaat over de trans-Atlantische slavernij, en luidt volgens historicus Karwan Fatah-Black ongeveer als volgt. Al tijdens de Romeinse en Griekse beschaving was slavernij een algemeen geaccepteerd verschijnsel. Het christendom bracht tijdelijk een einde aan de Romeinse slavernij, maar door onze contacten met Azië en Afrika, waar slavernij heel gebruikelijk was, lieten Europeanen zich er weer mee in, want ze hadden arbeiders op hun plantages nodig. Dankzij de verlichting en christelijke abolitionisten hebben we de slavernij anderhalve eeuw geleden weer afgeschaft.

In zijn zaterdag verschenen boek Slavernij en beschaving wil Fatah-Black (1981), universitair docent koloniale geschiedenis aan de Universiteit Leiden, dat Grote Verhaal corrigeren.

Lees hier verder in Trouw, 28 november 2021

1 Trackback/Ping

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter