blog | werkgroep caraïbische letteren

WeConnect Nieuwsbrief

De laatste WeConnect Nieuwsbrief voor dit jaar tevens de laatste nieuwsbrief onder voorzitterschap van Paul Comenencia. Graag stellen wij in deze editie de nieuwe voorzitter van Stichting WeConnect aan u voor: Gilbert Isabella, in het dagelijkse leven burgemeester van de gemeente Houten.

Wie is Paul?
Paul is geboren Curaçaoenaar en lid van de Raad van State van het Koninkrijk. In december 2013 werd hij de eerste voorzitter Stichting WeConnect. Van zijn hand verscheen eerder dit jaar het boek ‘VERDEELD KONINKRIJK, pleidooi voor nieuw elan in de Koninkrijksrelaties’.

Portretfoto van Paul Comenencia

Hoe kijkt hij terug op zeven jaar WeConnect?
Paul is vooral trots op hoe WeConnect erin geslaagd is ministeries en andere entiteiten in Nederland te interesseren voor een grotere betrokkenheid bij het stimuleren en creëren van toekomstperspectief voor in Nederland (af)studerend jong talent uit de Caribische rijksdelen. Ook de wijze waarop WeConnect zijn naam eer aan doet geeft veel voldoening; namelijk via mediaproducties en activiteiten, doelgroepen van de rijksdelen te verbinden. Zo denkt hij terug aan de door WeConnect geïnitieerde meet-ups tussen jong talent en potentiële Caribische werkgevers maar ook aan WeConnects coördinerende rol in Nederlandse programma’s als TOP Traineeship om studenten uit de Cariben op locatie klaar te stomen voor belangrijke functies.

Wat wenst hij WeConnect vooral toe voor de toekomst?
Het is WeConnect helaas nog niet gelukt om, naast ministeries als OCW, BZK, EZK en SZW, ook de Caribische overheden te bewegen tot een financiële commitment aan ons werk. Maar de nieuwe samenwerkingsafspraken tussen Nederland, Aruba en Curaçao besteden prominent aandacht aan onderwijs en arbeidsmarkt. Dus hopelijk resulteert dit eindelijk in een concrete bijdrage van ook de Caribische overheden aan het werk van WeConnect.

Wie is Gilbert?
Mijn hart ligt waar mijn wieg ooit heeft gestaan. 
Die wieg stond op Curaçao, maar ik ben als driejarig jongetje met mijn Nederlandse moeder en broertjes naar Nederland verhuisd. Ik ben onder meer Raadslid en wethouder in Utrecht geweest. Als Rijksvertegenwoordiger BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) keerde ik terug naar de Caribbean en woonde en werkte ik op die drie eilanden van 2014 tot 2018. Het was een geweldige tijd met de inwoners. Van daaruit heb ik het Haagse netwerk van ministeries leren kennen. Sinds juli 2019 ben ik burgemeester van de gemeente Houten. 

Gilbert Isabella

Waarom zei hij Ja tegen het voorzitterschap van WeConnect?
Het versterken van verbindingen en het bevorderen van studiesucces bij de Caribische studenten, het verzorgen van informatiesessies met oud-leerlingen in de klaslokalen in Curaçao, Aruba en Bonaire spreken mij zeer aan. 
Hoe zorg je dat nieuwe studenten van Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba een plezierige start van hun verblijf in Nederland krijgen en contact maken met hun medestudenten in de studiesteden? Hoe zorg je ervoor dat al deze studenten nu al een relevant netwerk opbouwen en eenmaal afgestudeerd, ook weer makkelijk geholpen kunnen worden aan connecties voor een stage of een eerste baan? En hoe mooi is het als die opgedane studie ervaringen ten goede komen aan het bedrijfsleven en lokale overheden van de eilanden.

Wat is zijn inzet de komende jaren?
Ik vind het een eer en een mooi begin om het nieuwe jaar 2021 te mogen starten als voorzitter van Stichting WeConnect. Daarbij richt ik mij op het onderhouden en leggen van nieuwe contacten en verstevigen van onze relaties met ministeries, fondsen en onze doelgroep van Caribische jongeren. Deze relaties koester ik en zijn voor WeConnect van essentieel belang om ons werk voort te kunnen zetten. 

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter