blog | werkgroep caraïbische letteren

Wat zou Suriname zonder Wij slaven van Suriname waard geweest zijn?

door Jerry Dewnarain

Anton de Kom op een Surinaams bankbiljet van 500 gulden

 

De bekroonde documentaire Peace, Memories of Anton de Komis donderdag 18 oktober 2012 eenmalig in TBL Cinemas in Paramaribovertoond. In deze documentaire maakt de kijker een interessante reis langs het leven van deze verzetsstrijder als mens, echtgenoot en vader. De documentaire bevat indrukwekkende en verstilde beelden uit Suriname, Nederland en Duitsland. Drie van zijn kinderen delen hun intieme herinneringen aan hun vader, die door zijn antikoloniale activiteiten verbannen werd uit zijn geboorteland Suriname en in de jaren dertig naam maakte als schrijver en antifascist in Nederland. Zijn boek Wij slaven van Suriname (1934) is een schrijnende aanklacht tegen het systeem van slavernij. Voor het eerst werd de Surinaamse geschiedenis vanuit een antikoloniaal, radicaal gezichtspunt en de optiek van de onderdrukten geschreven. Wij slaven van Surinameheeft heel veel Surinamers geïnspireerd om na te denken over hun geschiedenis. Het lukte De Kom voor korte tijd de verschillende bevolkingsgroepen tot elkaar te brengen in een strijd voor een menswaardig bestaan. Ons zou de roep tot eenheid moeten aanspreken. De Surinaamse samenleving is in veel opzichten helaas nog steeds verdeeld. Die eenheid is nog ver te zoeken. Wij slaven van Suriname kan ons inspireren om te werken naar die eenheid. Willen wij tot ontwikkeling komen, dan moeten we over de etnische groepsgrenzen heen kijken. Het boek Wij slaven van Suriname moet voor ons een eyeopener zijn, het handboek voor eenwording van de Surinaamse samenleving.
Dochter Judith de Kom

 

De Kom was als Surinamer uniek: als zoon van een in slavernij geboren vader, kende hij de verhalen over slavernij uit de eerste hand. De grootvader van Anton de Kom was slaaf. De Koms pacifisme bracht hem in verzet tegen de Duitse bezetter. Hij was een van de weinige Surinamers die toen in Nederland woonde. Het viel hem op dat er bijna niets bekend was over Suriname in Nederland en hij schreef toen het boek dat hem bekendheid gaf. Na zijn arrestatie nabij de Haagse Hoefkade in 1944 heeft zijn familie tevergeefs gewacht op zijn terugkeer. De Kom keerde nooit meer terug in zijn huis aan de Johannes Camphuysstraat.
Wij slaven van Suriname is zeker niet alleen voor Surinamers geschreven. Dit boek is ook bestemd voor Nederlanders. ‘Misschien hebt gij, blanke lezer, op school geleerd hoe het Mauritshuis in Den Haag met de kostbaarste Braziliaanse houtsoorten is betimmerd. Wanneer gij dan vol bewondering voor die betimmering stil staat, verzoeken wij u te bedenken hoe het onze moeders waren, die met deze zware last op hun hoofden dag in dag uit sjouwden over heuvelachtige terreinen, door poelen en  moerassen, altijd bedreigd door de zweep die uw voorouders hanteerden.’ (pp. 32-33). Het boek heeft een turbulente geschiedenis gekend. Dit kwam doordat de Nederlandse Centrale Inlichtingen Dienst (CID) de publicatie vanaf het begin op de voet volgde. De Kom werd namelijk beschouwd als communist. Ook stond De Kom in de koloniale beeldvorming bekend als een oproerkraaier.
De Ramaerkliniek, Loosduinen

 

Regisseur Ida Does reisde voor deze film onder meer naar het Duitse Sandbostel om de plek te bezoeken waar Anton de Kom, ver van zijn tropische geboortegrond, stierf. De regisseur is erin geslaagd om de menselijke kant van Anton de Kom te laten zien: dit historische familieverhaal zit vol emoties en tragiek. Een mooi voorbeeld is de herinnering die de dochter van De Kom heeft overgehouden bij het bezoek aan haar vader in De Ramaerkliniek te Loosduinen, een gesticht waar hij na zijn aanhouding werd geplaatst. Begin 1939 bevindt De Kom zich in een uitzichtloze situatie. De crisis eist haar tol: Anton de Kom is werkloos en het gezin leeft in armoede. Hij schaamt zich, omdat hij zijn gezin niet meer kan onderhouden. In Duitsland heerst een oorlogsstemming en racisme wordt openlijk beleden. Ook de Inlichtingendienst houdt De Kom in de gaten. Anton de Kom wordt als mens radeloos en lastig door zijn situatie en wordt ziek. De sfeer in het huis wordt er niet beter op. Eind 1939 wordt De Kom in de kliniek opgenomen en ondergaat een lange behandeling waaronder een slaapkuur. Als de kleine Judith troost bij haar moeder zoekt, legt deze haar uit dat haar vader veel verdriet heeft, omdat hij niet terug kan naar zijn vaderland. Judith de Kom bezoekt haar vader, samen met haar moeder. Het bezoek beklemt het meisje als de deuren in de kliniek achter haar en haar moeder worden afgesloten. Nadat De Kom op 1 maart 1940 weer thuis kwam, schreef hij een mooi gedicht in het poëzie-album van zijn dochtertje. Deze scène uit de film laat duidelijk de menselijke kant van De Kom zien, een vader die zijn liefde met z’n kinderen op een bijzondere manier heeft gedeeld. De manier waarop de jonge kinderen De Kom met discriminatie moesten omgaan, is eveneens indrukwekkend. De regisseur heeft heel knap de interviews in beeld omgezet, waardoor deze gesprekken niet als langdradig door de kijker worden ervaren.
Grafsteen van Anton de Kom

 

‘Geen volk kan tot volle wasdom komen, dat erfelijk met een minderwaardigheidsgevoel belast blijft’, schreef Anton de Kom. Zijn hele leven verzette hij zich tegen het stempel der minderwaardigheid. Hij was actief in de antikoloniale beweging, trouwde met een blanke Nederlandse vrouw met een sterk karakter en ging na zijn gedwongen emigratie naar Nederland in het verzet. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft hij in het verzet gezeten en is voor zijn activiteiten onderscheiden met een verzetherdenkingskruis. In Suriname herinnert de Anton de Kom Universiteit en de Anton de Komstraat ons elke dag aan de man die niet alleen in Suriname een belangrijke rol heeft gespeeld, maar ook in Nederland. Ook daar is er een straat naar hem vernoemd.

 

Het is jammer dat na de voorstelling het publiek niet de tijd heeft gehad de film goed tot zich door te laten dringen. Zo nodig moest er nagesproken worden over de film direct na de vertoning. Nagesprekken hebben zeker een functie, maar dit kon in een andere ruimte gebeuren, waardoor geïnteresseerden een betere bijdrage of beter commentaar konden leveren.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter