blog | werkgroep caraïbische letteren

Wat wisten de 12.521.337 ingescheepte slaven zelf?

door Piet Emmer

De handel in Afrikaanse slaven door Europese slavenhandelaren werd mede mogelijk gemaakt doordat de interne slavernij op het Afrikaanse continent wijdverbreid was. Tot 1650 werden de meeste Afrikaanse slaven verkocht aan Afrikanen die zich met de productie en de handel in goud bezighielden, en aan Arabische slavenhandelaren die de (veelal vrouwelijke) slaven naar het Midden-Oosten brachten. Zelfs de ruim 12 miljoen slaven, die tussen 1600 en 1880 met westerse schepen uit Afrika werden weggehaald, maakten waarschijnlijk nog niet de helft uit van het aantal slaven dat in diezelfde periode binnen Afrika werd verhandeld en via de Arabische slavenhandel het continent verliet.

gevelsteen in Amsterdam - foto Aart G. Broek 2018 -

Gevelsteen in Amsterdam – foto © Aart G. Broek

De trans-Atlantische slavenhandel is ondanks het vele onderzoek nog omgeven met veel vragen, en de wetenschap daarover is permanent in ontwikkeling. Maar er is weinig discussie meer over het aantal slaven dat in Afrika scheep moest gaan voor een bestemming op het Iberisch Schiereiland, de Portugese en Spaanse eilanden in de Atlantische Oceaan of in de Nieuwe Wereld.

Lees hier het essay van Piet Emmer op de website van dagblad Trouw, 23 februari 2019.

 

on 24.02.2019 at 19:50
Tags: / /

1 Trackback/Ping

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter