blog | werkgroep caraïbische letteren

Wat verwachten wij? In elk geval geen excuses

“De Dialooggroep Bonaire behoort niet tot degenen die excuses van Nederland verwachten. Wij kiezen voor een heel ander aspect van rechtvaardigheid, en van het doen van recht: vergeving en verzoening.

De Dialooggroep Bonaire vergeeft de Nederlandse Staat voor eeuwenlange koloniale overheersing en onderdrukking. Voor eeuwenlange gevangenneming en gebruik van mensen als handelswaar, voor het geweld, voor de uitbuiting, voor de misdrijven die tegen hen zijn begaan.

Bonaire is een trots eiland. Bonairianen zijn een trots en zelfbewust volk. Wij hebben geen excuses nodig. Wij zijn verzoend met onszelf, en wij vergeven Nederland. “

Waar rekenen wij dan wél op?
[D]e effecten van kolonialisme en slavernij zijn nog dagelijks merkbaar in ons eigen leven en onze directe omgeving hier op Bonaire. In sommige opzichten zelfs zonder dat wij, of bezoekers van ons eiland, of het bestuur in Kralendijk, of departementen in Den Haag zich dat realiseren.

Zo is het bijvoorbeeld telkens weer pijnlijk … “

Lees hier in pdf de brief van de Dialooggroep Bonaire aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Leden van de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken”

jonge leguaan - foto Aart G. Broek / https://colourich.smugmug.com/
jonge leguaan op Klein Bonaire – foto Aart G. Broek /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter