blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Wat bepaalt het succes bij tweedetaalverwerving?

Op donderdag 1 februari 2018 promoveerde Maja Ćurčić aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar de verklarende factoren voor succes bij tweedetaalverwerving.Volwassenen verschillen aanzienlijk in hoe succesvol ze een tweede taal aanleren. Maja Ćurčić onderzoekt hoe die individuele verschillen verklaard kunnen worden. Ze kijkt daarbij naar de rol van taal-input die leerders horen tijdens het taalverwervingsproces en krijgen en hun cognitieve capaciteiten voor het leren van een tweede taal. De titel van haar proefschrift is Explaining Differences in Adult Second Language Learning: The Role of Language Input Characteristics and Learners’ Cognitive Aptitudes. Promotor is prof. dr. F. Kuiken, copromotor dr. S.J. Andringa.

De promovenda Maja Ćurčić met links haar promotor, prof. Folkert Kuiken en achter hem copromotor dr Sible Andringa

 

Samenvatting

Explaining Differences in Adult Second Language Learning: The Role of Language Input Characteristics and Learners’ Cognitive Aptitudes –
Maja Ćurčić

.
Explaining differences in adult second language learning: The role of language input characteristics and learners’ cognitive aptitudes
This dissertation examines how adult learning of novel language structures is affected by the characteristics of the language input that learners are exposed to and by learners’ cognitive aptitudes, such as analytical ability and working memory capacity.
In a series of experiments, adult native speakers of Dutch received brief auditory exposure to a miniature language based on Fijian. Within the language learners were also exposed to an agreement pattern between determiners and nouns: masculine determiner lep preceded nouns ending in –uk, and feminine determiner ris preceded nouns ending in –is (e.g., lep oseuk, ris burogis). After the exposure, learners’ knowledge of the agreement pattern and their ability to quickly predict nouns based on determiners were measured using grammaticality judgment tasks, a production task, and a processing task with eye-tracking.
There were substantial differences between learners, both in terms of their learning success and the awareness of the underlying language patterns. The reliability of the language input (i.e., whether the agreement pattern in the input was fully regular or featured exceptions) affected learning in different ways depending on the length of the language exposure and learners’ awareness of the agreement structure. Learners’ working memory capacity and analytical abilities were positively related to their learning outcomes and to the occurrence of pattern awareness among learners. Some learners developed quick predictive processing based on determiners, but this was always accompanied by learners’ awareness that determiners were useful for making choices during the test with eye-tracking.

on 02.02.2018 at 13:48
Tags:

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter