blog | werkgroep caraïbische letteren

Warme ontvangst in Paramaribo voor Dobru-biografie

door Chandra van Binnendijk

In de aula van het Nationaal Archief van Suriname kwamen ze op 29 november stoelen te kort, zoveel belangstellenden waren er afgekomen op de presentatie van Dobru’s biografie, geschreven door Cynthia Abrahams.

Zo een drukke bijeenkomst hadden ze in het gebouw nog nooit meegemaakt, verontschuldigde de directeur zich. Het was een feestelijke boekpresentatie, vol blijdschap over het feit dat het levensverhaal en de betekenis van het bestaan van deze Surinamer grondig was onderzocht en opgetekend. Qua sfeer had de bijeenkomst veel weg van een geslaagde reünie, een samenzijn van allemaal mensen die Dobru persoonlijk hebben gekend en die na het officiële gedeelte elkaar met warmte en enthousiasme verhalen vertelden en herinneringen ophaalden. Er waren familieleden, oude strijdmakkers, nationalisten van het eerste uur, journalisten, activisten, kunstenaars, historici, leerkrachten, diplomaten – veel verschillende soorten mensen, precies zoals Dobru zich tijdens zijn leven in allerlei kringen bewoog. Abrahams kon in die opgehaalde herinneringen niet delen, want zij zelf heeft Dobru nooit meegemaakt – pas na zijn dood ging hij voor haar leven toen ze besloot zich in zijn leven en werk te gaan verdiepen. Juist deze afstand maakt haar monument voor Dobru zo waardevol en authentiek.

Het officiële gedeelte werd geopend door de vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken dhr. Moestadjah. Cynthia Abrahams bedankte de familie van Dobru, maar ook de gehele Surinaamse gemeenschap voor de ondervonden steun tijdens de jaren waarin ze aan het onderzoek werkte. Ze zei ‘Grantangi’ door middel van Dobru’s gelijknamige gedicht dat op bevlogen wijze werd voorgedragen door Celestine Raalte. Abrahams belichtte de Caribische mens Dobru en vroeg aan Dobru’s vroegere buurmeisje Lydia Emanuels een gedicht te brengen dat bekend was in het Caribisch gebied, namelijk ‘God made woman’. Emanuels deed dat in onvervalst Bedjan. In de presentatie kwam voordrachtskunstenaar Dobru zelf ook aan het woord met zijn meest bekende gedichten.

Bij de vragenronde bleek de waardering van de aanwezigen voor het feit dat deze informatie nu was vastgelegd. Nagenoeg alle sprekers vertelden iets over hun eigen ervaringen met de dichter. Zo ook DNA-voorzitter Jenny Simons die Dobru zei te kennen van zijn gastlessen op haar middelbare school.

Er werden presentexemplaren uitgereikt aan onder meer Dobru’s weduwe Yvonne Raveles-Resida, aan DNA-voorzitter Simons en ook aan beeldend kunstenaar Erwin de Vries van wie het schilderij is dat de omslag van het boek siert. Erwin had er geen weet meer van dat hij dit portret in de jaren ’80 geschilderd had. De foto op de omslag is dan ook die van het ongesigneerde portret. Nadat Abrahams het portret terug vond, heeft de kunstenaar het portret alsnog gesigneerd. Van dit gesigneerde portret kreeg Erwin nu een ingelijste foto aangeboden door de dochter van Dobru. Wonny Raveles bracht een poëtische ode aan Cynthia, het gedicht waarmee Dobru altijd de vrouwen die hij bewonderde in het licht zette: ‘Als ik wist de paden die je liep / ik zou angisa’s spreiden.’

Cultuurdirecteur Stanley Sidoel kwam met verrassende aankondigingen: er zal een Spaanse vertaling van de biografie verschijnen in Havanna. En Suriname vaardigt volgend jaar Cynthia Abrahams af naar de 21-ste International Book Fair die in februari 2012 Cuba wordt gehouden.
Daarna kwam een pleidooi uit de zaal voor ook een Engelse vertaling van het boek want “Dobru belongs to all of the Caribbean, not only the Spanish speaking part”. Dit werd duidelijk gemaakt door iemand uit het buurland Guyana die Dobru ook tijdens zijn middelbare schooltijd in de klas had meegemaakt. Stanley Sidoel beloofde hierop dat er ook aan een Engelse vertaling zou worden gewerkt.
Er moest Dobru’s dochter Reina Raveles nog iets van het hart. Ze vroeg op geëmotioneerde wijze of haar vader die 6 maanden voor zijn afstuderen als jurist, voor het leven werd geschorst van de rechtsschool, alsnog postuum zijn graad zou kunnen krijgen. Met een groot applaus bekrachtigde het publiek haar verzoek.
Denise Jannah zong tot slot de muzikale versie van Dobru’s meest bekende en geliefde gedicht ‘Wan’, met gitaarbegeleiding van Jim Westfa, terwijl de zaal het refrein meezong. Daarna vormde zich een lange rij kopers die hun exemplaar van de biografie lieten signeren door Cynthia Abrahams.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter