blog | werkgroep caraïbische letteren

Walter Palm – Vijf gedichten

Vijf gedichten uit Sierlijke golven krullen van plezier (uitgeverij In de Knipscheer, Haarlem 2009)

  1. De rotsen
  2. Spoken van slaven
  3. De muziek van mijn betovergrootvader Jan Gerard Palm (1831-1906)
  4. De poëzie van de Curaçaose dichter Pierre Lauffer (1920-1981)
  5. Over kale vlakte

De rotsen

Ik bewonder rotsen
omdat ze hun hardheid
niet verschuilen
achter huichelachtige praatjes.

Ik bewonder rotsen
omdat ze niet buigen
voor de passaat
zoals anderen zonder ruggengraat.

Ik bewonder rotsen
omdat ze manmoedig huilen
als ze onbeschut trotseren
onbeschofte tropische stortbuien.

Bovenal bewonder ik rotsen
omdat ze niet wegrollen,
niet huiveren,
zich niet verschuilen
voor de duivelse tropenzon.


Spoken van slaven

Spoken van slaven
dwalen over droge plantage.

Klapperende ramen
verhalen haperend
over knallende zweepslagen.

Zwaar beladen van nare
herinneringen, wiegen takken traag
op de straffe passaat.

Onbegraven het verleden


De muziek van mijn betovergrootvader Jan Gerard Palm (1831-1906)

In jouw muziek
hoor ik zowel het zwoele ritme van de passaat
als de verschroeiende hitte bij een naderende orkaan.

Bloeiende flamboyant
maar ook aan droogte geboeide savanne,
hoor ik in jouw muziek.

Zowel de woeste golven van de Noordkant
als het zoete neuriën van branding aan de Zuidkust,
hoor ik in jouw muziek.

In jouw muziek
hoor ik contradicties en paradoxen,
hoor ik Curaçao.


De poëzie van de Curaçaose dichter Pierre Lauffer (1920-1981)

In je poëzie
klinkt een lied,
een lied dat zingt
over de krassen op je ziel.

In je poëzie
swingt een son montuno
op de zilvergrijze tonen
van je verdriet.


Over kale vlakte van mijn hart

Over kale vlakte van mijn hart
draven twee paarden.

Twee op hol geslagen paarden,
een witte en een zwarte, draven
over kale vlakte van mijn hart.

Wie zijn deze paarden?
Zijn het de laatste wilde haren
van deze grijsaard?

Zijn het twee verloren liefdes?
Of zijn ze de ontembare Liefde
en de onbeheersbare dood?


on 10.01.2022 at 18:33
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter