blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Walter en het verdwijnen van zware wapens

door Nita Ramcharan

Precies een week geleden is het land opgeschrikt door de plotselinge dood van Walter Bouterse (26), zoon van Dino die zijn straf nog uitzit in de VS, en kleinzoon van ex-president Desi Bouterse. De eerste reactie van velen in de samenleving was ‘Walter zelfmoord, nooit’. Al gauw werd bekend dat het toch om suïcide ging. Daarvoor waren er genoeg stille getuigen en de situatie ter plekke. Walter blijkt zelfs enkelen geappt te hebben, waarbij hij de uren aftelde, zonder te zeggen wat er zou gebeuren bij uur 0.

Zaterdag zijn bloemen gelegd en ballonnen geplaatst bij het huis waar Walter Bouterse zijn laatste adem heeft uitgeblazen.

Alsof de dood van Walter niet erg genoeg was, is bekend geworden dat wapens en munitie gestolen/verduisterd zijn uit de wapenkamer in de residentie van zijn opa. Een dag na zijn dood, op 23 juni is er aangifte gedaan bij de Militaire Politie. Het nieuws van de aangifte is op 25 juni naar buiten gekomen. Er is geen officieel bericht uitgegeven over de verdwijning van de wapens. Integendeel heeft het Openbaar Ministerie (OM) zich gedistantieerd van een bericht dat werd gepubliceerd in de media, zonder zelfs aan te geven dat er wel wat aan de hand was.

Gelukkig heeft Assembleelid Mahinder Jogi vrijdag een vraag gesteld in De Nationale Assemblee, waarop president Chan Santokhi summier is ingegaan. Hij heeft bevestigd dat er wapens zijn verdwenen uit de woning van zijn voorganger. De leiding van het land en het ministerie van Defensie zijn formeel op de hoogte gesteld over deze zeer ernstige zaak. Santokhi heeft aangekondigd dat onder leiding van de auditeur-militair een zeer grondig onderzoek wordt verricht. Meer informatie is niet gegeven.

Intussen is het publiek geheim dat de dood van Walter ook te maken heeft met de verdwijning van de wapens en munitie. Ook is duidelijk dat de aangifte van deze ernstige zaak veel later heeft plaatsgevonden. Daarbovenop is er al informatie dat wapens zijn doorverkocht aan de onderwereld. Thuis bij Walter is er een geldbedrag aangetroffen. Onderzoek moet uitwijzen aan wie de wapens zijn verkocht en of deze nog in het land zijn. Hopelijk wordt niet alles in de schoenen geschoven van de persoon die niet meer kan praten.

Er zijn veel vragen over deze kwestie:-Wisten de bevelhebber, de minister van Defensie, de inlichtingendiensten, de vicepresident en de president niet dat er tientallen zware wapens waren bij de ex-president? Waarom waren die wapens nog daar?- Is er tijdens de vele transitiegesprekken en ook ontmoetingen daarna niet gesproken over inleveren van de wapens?
– Hoeveel wapens zijn er nog hier en daar illegaal en bij de vele mensen die een wapenvergunning hebben?- Waarom is er zo laat aangifte gedaan?
– Hoe zal er worden achterhaald of er hier en daar nog meer wapens zijn en wie gaat ze ophalen?

Gezien het leger aan veiligheidsmannen waarmee de president, de vicepresident en nog enkelen zich omringen, is het duidelijk dat veel wapens buiten zijn. In een land als Suriname, waarin in de recente geschiedenis een aantal keren wapens zijn opgepakt, mag de situatie niet worden onderschat. Het is ook niet acceptabel dat vanuit het Openbaar Ministerie totaal geen mededelingen zijn gedaan over zo een ernstig misdrijf. Ook al is er grondig onderzoek gaande, de samenleving heeft recht op officiële informatie, hoe summier die ook is. Daarom is het niet verwonderlijk dat via sociale media bijzonder ernstige informatie wordt gedeeld en dat autoriteiten steeds achter feiten moeten aanhollen. We leren het maar niet in dit land!

[van Starnieuws, 29 juni 2021]

1 Trackback/Ping

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter