blog | werkgroep caraïbische letteren

Waartoe zijn wij in het Koninkrijk?

door Aart G. Broek

Nadat het Nederland niet was gelukt om de Antilliaanse eilanden tot onafhankelijkheid te bewegen, zoals Suriname in 1975, veranderde in 1990 het beleid in het tegenovergestelde. Sinds deze beleidsommezwaai heeft Nederland in toenemende mate grip op de eilanden gekregen. Los van de traditionele moederlandse taken als de uitgifte van het Nederlandse paspoort, buitenlandse betrekkingen en defensie, geldt de toegenomen betrokkenheid – waaronder ‘toezicht’ – zeker in financieel, justitieel en politioneel opzicht.

Paleis van de gouverneur van Curaçao, Willemstad, Curaçao / foto © Aart G. Broek

REKOLONISATIE / Het was een weerzinwekkende ontwikkeling in de ogen van Frank Martinus Arion, de Curaçaose auteur van de veel geprezen roman Dubbelspel (1973). De versierselen die behoren bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau behoefden na het overlijden van Martinus (1936-2015) niet meer te worden teruggestuurd naar de Kanselarij der Nederlandse Orden in Den Haag. Martinus ontving de benoeming en de versierselen in 1992. Op 29 december 2008 organiseerde hij een ‘wederaanbieding’ aan koningin Beatrix en meldde zich bij het gouverneurspaleis in het Fort, hartje Punda, Willemstad.

Lees hier verder op de website van Comité Koninkrijksrelaties, 8 oktober 2017.

Frank Martinus Arion / ets Bert Kienjet 2011

on 08.10.2017 at 11:37
Tags: / /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter