blog | werkgroep caraïbische letteren

Waarom vrijheid niet kon wachten

Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) heeft op maandag 7 november 2022 het rapport met als titel ‘Waarom vrijheid niet kon wachten: Het parlementair debat rondom de afschaffing van de slavernij’ overhandigd aan Vera Bergkamp, voorzitter van de Tweede Kamer.

De overhandiging heeft plaatsgevonden in het Nationaal Archief te Den Haag. Het rapport is de uitkomst van een onderzoeksproject over de periode vóór de afschaffing van de slavernij (1853-1863) in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door dr. Kwame Nimako, dr. Mano Delea en drs.  Mitchell Esajas, in opdracht van het NiNsee.

Lees verder op de website van NiNsee, waar ook het rapport is te downloaden.

Voormalige ministerie van Koloniën - Plein - Den Haag - foto Aart G. Broek
Voormalige ministerie van Koloniën – Plein – Den Haag – foto Aart G. Broek

1 comment to “Waarom vrijheid niet kon wachten”

  • Het is een baanbrekend maar geen uniek onderzoek. Er werd al eerder over hierover gepubliceerd. In de Wi Rutu van december 2014 verscheen het artikel ‘Stemgedrag Nederlandse politiek en afschaffing slavernij’. Wellicht dat dit artikel de onderzoekers op het spoor zette om het onderzoek over te doen. Onbekend was het artikel hen niet want wie zich met zwarte geschiedenis bezighoudt en een bibliotheek (Black Archives) dienaangaande bijhoudt kent de Wi Rutu, het blad dat de Stichting Surinaamse Genealogie uitgeeft.

    Raar is dat hetzelfde rapport ook al vlak voor de coronacrisis in Middelburg werd gepresenteerd en aan de commissaris van de koning in Zeeland werd overhandigd. Maar het rapport was nergens te vinden. Kortom, de vraag is wat werd gepresenteerd? Het uiteindelijk rapport werd in 2022 gepresenteerd.

    Daarnaast werd mede op basis van het Wi Rutu-artikel een documentaire door Pointer gemaakt. Persoonlijk vind ik het vreemd dat een rapport tweemaal wordt gepresenteerd en dat er geen aandacht wordt besteed aan eerder onderzoek. Volgens mij is dat wel de gewoonte in de Nederlandse academische wereld. Althans dat leerde ik op de Universiteit Utrecht.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter