blog | werkgroep caraïbische letteren
1
 

Vrouwenkiesrecht in Suriname

In 1963 kregen alle vrouwen in Suriname het recht om te mogen stemmen. Dat is bijna 44 jaar nadat in 1919 het algemeen vrouwenkiesrecht in Nederland werd ingevoerd. Hoe verliep de kiesrechtstrijd in deze voormalige kolonie? En welke vrouwen(organisaties) speelden daarin een rol?

Corry Tendeloo,1926, J. Merkelbach, foto 100006763, Collectie IAV-Atria

 

door Marianne Boere

 

Passief kiesrecht

In 1866, drie jaar na de afschaffing van de slavernij, stelde de Nederlandse regering met de invoering van een regeringsreglement een Surinaams vertegenwoordigingsorgaan in. Deze zogenoemde Koloniale Staten bestond uit dertien leden, vier door de gouverneur benoemd en negen door de kiezers gekozen. Het kiesrecht gold alleen voor een kleine groep mannen die een minimum belastingbedrag konden betalen. Vrouwen hadden geen stemrecht.

 

Lees hier verder op Atria, 27 mei 2019

1 comment to “Vrouwenkiesrecht in Suriname”

  • Zijn er in dit verband ook biografiën beschikbaar van Maggy Nassy, die verantwoordelijk was voor Aurora en Ursula Breeveld-Silos van de cie 100-jaar Emancipatie? Ze leken mij behoorlijk strijdbaar in die tijd.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter