blog | werkgroep caraïbische letteren

Vroeger dachten we toch echt anders

Schuldige geschiedenis

Waar historicus Piet Emmer ons wil behoeden voor een actualistisch-alarmistische kijk op de geschiedenis, rechtvaardigt historicus Hartmans het hedendaagse onbehagen daarover.

 

Foto © Michiel van Kempen

door Jos Palm

 

Wat zien we eigenlijk als we door een zogeheten schuldig landschap wandelen zoals Verdun of Waterloo? Welbeschouwd alleen de merktekens die heel de periode donker kleuren. De waarheid dat Napoleon op zijn manier een volksbevrijder was en de Eerste Wereldoorlog een uit de hand gelopen bedrijfsongeval verdwijnt vanzelf achter de stigmata die de geschiedenis versmallen tot een ogenschijnlijk vaak moedwillig bloedig ongeluk. Een soortgelijk risico bestaat bij het concept ‘schuldige’ geschiedenis, waarbij alle licht valt op de drama’s uit het verleden. Het koloniale Nederlands-Indonesische verhaal wordt dan algauw uitsluitend het verhaal van de dorpsvolkerenmoord in Ragawade (1947) en de Franse Revolutie dat van de terreur van Robespierre.

 

Lees hier verder in NRC van 12 januari 2018

on 16.01.2018 at 14:35
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter