blog | werkgroep caraïbische letteren

Vrijstelling voor rechters in 8 december-strafzaak

Waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, bevestigt dat de drie rechters belast met de 8 december-strafzaak vrijstelling hebben gekregen. “De Krijgsraad heeft inderdaad gevraagd voor wat meer ruimte op haar reguliere zittingen van het Hof en de kantongerechten”, zegt Rasoelbaks aan Starnieuws. “De bedoeling bij het verzoek is geweest dat zij wat ruimte krijgen om zich toe te leggen op de 8 december-zaak.”

 

Krijgsraadpresident Cynthia Valstein-Montnor en haar twee collega’s Suzanne Chu en Rewita Chatterpal in de burgerkamer hebben tot het reces op 15 augustus de vrijstelling gekregen. De zaak is nu uitgeprocedeerd – dat weten wij allemaal, geeft Rasoelbaks aan. De rechter is verplicht om vonnis te wijzen in een zaak voorgelegd door een advocaat, justitiabelen of het Openbaar Ministerie, er is een dagvaarding of een verzoekschrift. “Dus in verband met het vonniswijzen hebben zij de ruimte gevraagd om dat te doen.”

Rasoelbaks benadrukt dat het gaat om een legitiem verzoek, “omdat zij ook rechters zijn in het primaire proces bij het Hof en de kantongerechten. En daar waak ik over.” Het Hof heeft zich gebogen over het verzoek en positief beslist. “Als je dat vraagt, dan gaan wij dit organiseren en nagaan in hoeverre die vraag de ruimte biedt om mensen vrij te stellen van de reguliere andere bezigheden.”

De vraag voor vrijstelling is niet uniek. Dit gebeurt ook in andere zaken waar rechters meer tijd voor nodig hebben. “We spreken af dat zij die zaak dan even afzonderlijk afwikkelen. En wij houden rekening dat de werkdruk aan de andere kant even minder wordt.” Het Hof heeft de organisatie van de zittingen waar de drie rechters ook mee belast waren al ter hand genomen. Vrijdag lanceerde het Hof de eigen website waarop het publiek binnenkort kennis kan nemen van de nieuwe zittingsroosters.

Het Hof zorgt jaarlijks in een algemene vergadering voor de bemensing van de krijgsraad, wat betreft de aanstelling van de president en de waarnemend president, legt Rasoelbaks uit. “Het instituut is zelfstandig, en onafhankelijk van het Hof doet zij haar zaken, organisatie, besluiten en uitspraken.”
Rasoelbaks had zelf zitting in de burgerkamer in de 8 december-strafzaak en was waarnemend president van de Krijgsraad. Hij trok zich hiervan terug na te zijn aangesteld als de waarnemend Hofpresident, toen Valstein-Montnor hiervoor bedankte. De functie van waarnemend Krijgsraadpresident bleef vacant en werd pas vorig jaar ingevuld door rechter Anand Charan.

 

[van Starnieuws, 13 april 2019]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter