blog | werkgroep caraïbische letteren

Vrijdenkers en dwarsdenkers:

het verboden boek
1 oktober 2021, van 19:30 tot 20:30 | OBA Oosterdok
Kosten: toegang gratis | aanmelden verplicht |alleen toegang met geldige Corona QR code


Censuur is van alle tijden: sociale, wettelijke en religieuze (zelf)censuur. Maar er zijn altijd mensen die zich er aan onttrekken: een expositie over vrijdenkers en dwarsdenkers. Wat betekenen zij of hebben zij betekend voor hun gemeenschap? Wat kunnen we van hen leren?

Openbare Bibliotheek Amsterdam in het hart van de stad – foto collectie Aart G. Broek

Van Lodewijk Meyer en Koerbagh, via Anton de Kom naar Lale Gül: boeken worden in alle tijden sociaal, wettelijk of religieus in de ban gedaan. Maar er zijn altijd vrijdenkers en dwarsdenkers die zich niet laten tegenhouden en hun verhaal weten te vertellen. Het zijn pioniersgeesten die op de troepen vooruitlopen en zo maatschappelijk verandering in beweging helpen brengen.
Tijdens dit gesprek zitten we aan tafel met een bont gezelschap: The Black Archives sluiten aan, het Tsjechisch Centrum, Polish Centre en de Spinozakring. Mounir Samuel weeft als moderator de rode draad door de verhalen van vrijdenkers en dwarsdenkers van alle tijden.

De collecties van deze partners vind je in het Huis van Alle Talen op de 2e t/m 5e etage.
Deze expositie en talkshow maken onderdeel uit van een samenwerking van OBA met de Embassy of the Free Mind. Meer informatie over de tentoonstelling en stadswandeling over Koerbagh en Spinoza in en vanuit de Embassy is hier te vinden

Voor bezoek aan onze theaterzalen (OBA Theater of OBA Forum) is een coronatoegangsbewijs en een legitimatiebewijs verplicht. Kom alsjeblieft op tijd. Vanwege controle bij de deur kan de rij wat langer zijn dan normaal. 
De zaal is vanaf 30 minuten voor aanvang open.

OBA Oosterdok | Oosterdokskade 143 | 1011 DL Amsterdam

In de tentoonstelling onder meer:
Marchena’s pamflet Ignorancia ó Educando un pueblo (1929; Onwetendheid of De Vorming van een volk
Op 1 juli 1863 werd voor de Antilliaanse eilanden de slavernij afgeschaft, waarmee de Afro-Antilliaanse emancipatie een motiverende impuls kon worden gegeven. Ruim vijfenzestig jaar nadien constateerde Medardo de Marchena dat er van die emancipatie absoluut niets terecht was gekomen.
In 1929 publiceerde Medardo de Marchena een schotschrift waarin hij onstuimig uithaalde naar het koloniale bestuur, de rooms-katholieke missie en het internationale grootkapitaal op Curaçao. In ongekend felle bewoording hekelde De Marchena het racisme en de hypocrisie van de blanke elite en de uitbuiting van de Afro-Curaçaose bevolking. Hij kwam erdoor in beeld bij de inlichtingendienst op het eiland. Inspanningen hem gevangen te zetten mislukten tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Medardo werd opgepakt vanwege het uitdragen van een staatsgevaarlijk gedachtegoed en bracht de oorlogsjaren door in een interneringskamp op Bonaire.

Anton de Kom – Wij slaven van Suriname
Wij slaven van Suriname van Anton de Kom is zowel een literair meesterwerk, persoonlijke en algemene geschiedschrijving als een felle aanklacht tegen racisme en uitbuiting. In dit boek uit 1934 werd voor het eerst de Surinaamse geschiedenis beschreven vanuit antikoloniaal gezichtspunt, door een afstammeling van slaafgemaakten die de gevolgen van de koloniale overheersing aan den lijve had ondervonden.
​De Kom vertelt hoe het Nederlandse koloniale bewind het land en zijn inwoners onderdrukte, en hoe verschillende Surinaamse bevolkingsgroepen daartegen in opstand kwamen. Met grote eruditie schrijft hij over de verschrikkingen, maar ook over moed, zelfrespect en vrijheid. 157 jaar na de officiële afschaffing van de slavernij en 86 jaar na publicatie heeft het boek, en zijn boodschap, niets aan zeggingskracht ingeboet.
Anton de Kom werd vanwege zijn antikoloniale visie en werk in 1933 uit Suriname gedeporteerd. In Nederland sloot Anton de Kom zich aan bij het verzet tegen de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog en kwam om in een concentratiekamp.


Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter