blog | werkgroep caraïbische letteren

Vrijburghconferentie: Vestingbouw in de WIC

De forten in hun oorspronkelijke functie en tegenwoordige betekenis

Belangstellenden worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Vierde Vrijburghconferentie in Amsterdam op 21 november a.s. Vestingbouw ten tijde van de West-Indische Compagnie; De forten in hun oorspronkelijke functie en tegenwoordige betekenis.

Programma
12.30 uur: Ontvangst met lunch, koffie en thee
13.00 uur: Opening en welkom door de dagvoorzitter, Paul Comenencia MA, lid van de Raad van State van het Koninkrijk
13.05 uur: Huishoudelijke mededelingen
13.10-13.30 Inleiding. ‘Bruggen bouwen?, culturele samenwerking als onderdeel van het buitenlandbeleid’. Cees de Graaff, directeur Stichting DutchCulture.
13.30-14.00 Het Oud-Hollands Stelsel, Simon Stevin Overzee. Drs. Edwin Paar, Stichting Menno van Coehoorn.
14.00-14.30 Fort Oranje op Itamaracá als pilot project, de fortengordel Recife en diverse forten Oranje. Hannedea van Nederveen Meerkerk PhD.
14.30-15.00 Finding Fort Orange. Vondsten als exponent van lifestyle. Historical Archaeologist Paul R. Huey, PhD, University at Albany, State University of New York

15.00 Ds. Dr. Leendert J. Joosse , auteur, biedt het Eerste Exemplaar van zijn boek Afscheid van Brasil- ontmoeting en mislukking 1624-1669, aan aan de Honorair Consul van Brazilië in Nederland. Mr. drs. Reinier W. L. Russell. Boek ter inzage op de leestafel.
Pauze koffie, thee

15.30-16.00 De WIC forten in Afrika. Een korte inventarisatie. Spreker wordt later bekendgemaakt.
16.00-1630 Gevallen sterren. Vijfhoekige forten in de octrooigebieden van de WIC en VOC.  Dr. Ir. Hans Bonke , expert cultureel erfgoed Indonesië, ICOMOS
16.30-17.00 Het laatste WIC fort. Het ronde  Fort Beekenburg op Curaçao. Ir. Michael A. Newton, Voorzitter Monumentenraad Curaçao / Newton Heritage Consulting, Willemstad Curaçao.
17.00-17.30 Eindbeschouwing. De betekenis van forten in onze tijd. Jeroen van der Werf, Stichting Menno van Coehoorn.
17.30 Vraag en Antwoord
Sluiting en borrel

Datum: Donderdag 21 november 2019 Plaats: Honorair Consulaat van Brazilië, Antonio Vivaldistaat 6, 1083 HP Amsterdam

Aanmelden: Door storting van de bijdrage 20,00 euro pp; echtpaar 30,00 euro, studenten en scholieren 10,00 euro pp  op het bankrekeningnummer IBAN: NL59 ABNA 0580 2077 14 t.n.v. MoWIC Foundation o.v.v. naam participant.

Forten aan de monding van de Sint-Annabaai, Willemstad, Curaçao


Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter