blog | werkgroep caraïbische letteren

Voorheen De West: Onverwerkt Verleden

Bert Paasman geeft a.s. najaar in Amersfoort een cursus over de Surinaams-Antilliaanse geschiedenis, cultuur en literatuur onder de titel: Voorheen De West: Onverwerkt Verleden.

De verovering van de ‘Nieuwe Wereld’, gravure door Théodore de Bry

Al in de tweede helft van de 16e eeuw voeren er Nederlandse schepen naar de Nieuwe Wereld. Ze dreven handel met de Indianen en stichtten er bescheiden handelsposten. Zo begon de Nederlandse expansie naar Amerika, die uiteindelijk leidde tot korter of langer durende kolonisatie van een deel van Brazilië, Guyana, Suriname, de Antillen en Nieuw-Nederland (aan de Hudson). Na de Franse tijd werden Suriname en de Antillen Nederlandse staatskoloniën. De slavernij speelde in die gebieden een grote rol, en toen die uiteindelijk werd afgeschaft, werden contractarbeiders uit Zuidoost-Azië (Chinezen, Brits-Indiërs en Javanen) ingevoerd. Aldus ontstond, vooral in Suriname, een multiculturele samenleving waarin emancipatie en natievorming een zware opgave bleken. De staatsgreep door Desi Bouterse, de decembermoorden en de burgeroorlog brachten het voortbestaan van de staat Suriname in gevaar. De vroegere Nederlandse Antillen zijn of autonome landen binnen het Koninkrijk, of bijzondere gemeente van Nederland.

De geschiedenis, cultuur en literatuur van ‘De West’ staan centraal, met aandacht voor eigen tradities, talen en godsdiensten van de bevolkingsgroepen, waaronder winti en voodoo.  De cultuur van de naar Nederland gemigreerde Surinamers en Antillianen, zal niet ontbreken, noch de wederzijdse beeldvorming. De herijking van het koloniale verleden speelt daarbij een grote rol. Tijdens de cursus zullen toepasselijke prozafragmenten, gedichten en liedjes besproken worden. Indien mogelijk volgt een excursie ter afsluiting.

Prof. dr Bert Paasman. Foto Brand Overeem

Bert Paasman is Emeritus Hoogleraar Koloniale en Postkoloniale Cultuur- en Literatuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn proefschrift behandelt het Nederlandse slavernijdiscours ten tijde van de slavernij; hij publiceerde verder over Oost- en West-Indië. Met Peter van Zonneveld maakte hij de bloemlezing Album van de Indische poëzie; een bloemlezing van de Caraïbische poëzie is in voorbereiding in samenwerking met Noraly Beyer en Michiel van Kempen. Hij was onder meer redacteur van Indische letteren en Oso, tijdschrift voor Surinamistiek.

De deelnemers wordt geadviseerd de media te volgen over Suriname en de vroegere Antillen, alsmede het postkoloniale debat (over het slavernijverleden en Black Lives Matter).

De zes bijeenkomsten zijn op 7, 14, (niet 21) 28 oktober, 4, 11, 18 november 2021 (donderdag 13.00 – 15.00 uur) in de Hogeschool Utrecht-Amersfoort, De Nieuwe Poort 21, 3812 PA Amersfoort.

Voor informatie en aanmelding: 030-2533197 (dinsdag t/m vrijdag van 9-12 uur) en hovo@uu.nl

Aanbevolen literaituur:

Anton de Kom: Wij slaven van Suriname (1934),

Leo Dalhuizen e.a. Geschiedenis van de Antillen (2009),

Leo Dalhuizen e.a. Geschiedenis van Suriname (2018),

Johan de Fretz: Onder de paramariboom (2017),

Dieneke Hondius e.a.: Gids slavernijverleden Nederland (2019),

Wim Rutgers, Beneden en boven de wind. Literatuur van de Nederlandse Antillen en Aruba (1996),

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur (2 dln. 2003).

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter