blog | werkgroep caraïbische letteren

Voorbereidingen voor nieuw Nationaal Houttechnologisch laboratorium

Het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS ) heeft op dinsdag 5 april een ééndaagse workshop gehouden in de University Guesthouse aan de Leysweg. Deze activiteit was bedoeld om met verschillende stakeholders na te gaan wat de eisen en behoeften van de houtsector zijn,die vervolgens als input gebruikt zullen worden voor het opzetten van het moderne nationaal Houttechnologisch laboratorium.

Overzicht-foto-groep-sessie-CELOS-workshop-1024x576

Participanten aan de CELOS workshop

Met nieuwe Houttechnologisch laboratorium hoopt het CELOS naast onderwijs en dienstverlening, ook vernieuwend onderzoek te doen ten behoeve van onder andere de houtverwerkende en de houttoepassende sector. In werkgroepsessies werden de volgende thema’s behandeld:
State of the art productietechnologie;
Ontwerpen in hout;
Export en import van hout en houtproducten;
Imagoverbetering gebruik van hout.

Het huidige Houttechnologisch laboratorium bestaat al 25 jaar, maar is tegen de achtergrond van de snelle technologische ontwikkelingen niet meer geschikt om te kunnen voldoen aan de eisen van de sector. Export van hout en houtproducten is voor een land als Suriname goed. Het draagt bij aan een gezonde handelsbalans en een goede koers voor de Surinaamse dollars. Maar wordt het exportpotentieel wel volledig en op duurzame wijze benut? Nu wordt hoofdzakelijk een aantal bekende houtsoorten in grotere volumes geëxporteerd.

Dit is omdat de buitenlandse markt deze houtsoorten kent en alle details ervan weet voor een bepaalde toepassing. Maar het Surinaamse bos heeft meer houtsoorten te bieden, met wellicht vergelijkbare functionele eigenschappen in dezelfde toepassing. “Weten we welke houtsoorten dit zijn en wat moeten we nog te weten komen over deze houtsoorten om ze als volledige vervanger in de markt te kunnen zetten? Hoe past onderzoek hierin om hiervoor het bewijs te leveren?”

In een aantal workshops zullen o.a. de bovengestelde vragen met vertegenwoordigers van de houtindustrie en diverse instellingen besproken worden en zal er getracht worden te achterhalen hoe deze industrietak naar een hoger niveau getild kan worden en wat de rol van onderzoek, ontwikkeling en kennisoverdracht kan zijn in duurzame ontwikkeling van de sector.

[van GFC Nieuws, 6 april 2016]

on 18.09.2016 at 11:47
Tags: / /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter