blog | werkgroep caraïbische letteren

Vlaams/Nederlandse vertelweek 17 tot 25 januari 2015

In december van 2012 organiseerde de bibliotheek van Herzele (in 2014 uitgeroepen tot beste bibliotheek van Vlaanderen en Brussel) samen met enkele mensen uit de professionele Vertelsector het eerste Vlaamse Vertelsymposium. Uit deze boeiende studiedag ontwikkelde zich de idee om een Vertelweek te organiseren.

vertelweekvierkant

Enkele mensen uit de sector staken de koppen bij elkaar om deze vertelweek op touw te zetten. De Vertelweek werd uitgebreid naar Nederland en prompt bood Sahand Sahebdivani, Nederlands verteller van het jaar 2014, zich aan om als vertegenwoordiger van Nederland in het tot dan toe zuiver Vlaams overlegcomité te zetelen. D.I.V.A.(N), De Interlandelijke Vertel Associatie (Nederlandsgesproken) werd geboren.
We zijn nu enkele maanden verder en het comité is reeds uitgegroeid tot een groep waarin bibliotheken, cultuurcentra, vertelkunstenaars, koepelorganisaties uit zowat alle provincies in Vlaanderen vertegenwoordigd zijn. Langs Nederlandse kant behoren mensen van Stichting Vertellen, Storytelling Centre en De Buren tot de enthousiaste promotoren.

Er is dus duidelijk heel wat aan het bewegen in het vooruitzicht van de eerste Vlaams-Nederlandse Vertelweek in januari 2015.

 

Wijnand Stomp

Wijnand Stomp


Waarom een vertelweek?

Heeft u al van een vertelweek gehoord? Ongetwijfeld niet. Die bestaat ook nog niet. Niet in Vlaanderen en evenmin in Nederland. Er bestaat wel een bibliotheekweek, een voorleesweek, een jeugdboekenweek, een digitale week, een week van het park, een week van de diversiteit, enz. Waarom dan geen vertelweek? Om het vertellen onder de maatschappelijke aandacht te brengen organiseren we een week waarin diverse vertelactiviteiten in alle Nederlandstalige provincies georganiseerd worden. Om deze week krachtig en inhoudelijk sterk te ondersteunen wordt een inspiratiedag georganiseerd waarbij we beroep doen op professionele vertellers uit Vlaanderen en Nederland. Maar bij uitbreiding ook uit Suriname, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, en Zuid-Afrika. Vlaanderen kan heel veel leren van deze landen waar de vertelcultuur sterk aanwezig is. We zorgen ervoor dat ook in deze landen, maar vooral in Nederland in dezelfde week een aantal activiteiten georganiseerd worden. Een stuurgroep bestaande uit professionele vertellers, bibliotheken en vakorganisaties uit Vlaanderen en Nederland zal deze week coördineren en aansturen en ondersteunen.

Frits Wols2

Frits Wols

Mogelijke activiteiten ter gelegenheid van de Vertelweek:
Inspiratiedag

De vertelweek wordt onder de brede persaandacht gebracht door de organisatie van een Vlaams-Nederlandse inspiratiedag op een strategische locatie. Op deze inspiratiedag worden een tiental professionele vertellers samengebracht die een ganse dag aan de slag gaan met diverse toepassingen van het Vertellen in sectoren als Theater, Poezie, Onderwijs, Culturele integratie, Opbouwwerk, Leesbevordering, toerisme, volkscultuur en Heemkunde.
Deze inspiratiedag richt zich in hoofdzaak naar de professionelen in de genoemde sectoren en culturele werkvelden.

Guillaume Pool verkoopt bloemen2

Nederlands Vertelevent
Stichting Vertellen in Nederland heeft een jaarlijks Vertelevent geïnitieerd; een mix van informatie, ontmoeting, prijsuitreiking en wedstrijd voor vertellers. Dat evenement zal doorgaan op de laatste zondag van januari. Op dit evenement wordt de Nederlandse Verteller van het Jaar bekend gemaakt en vindt de wedstrijd plaats om de titel Jonge Verteller van het Jaar. In 2015 worden de verkiezingen uitgebreid naar een Vlaamse Verteller van het jaar een ook de titel “Jonge Verteller” wordt uitgebreid naar Vlaanderen.

 

Elly Purperhart

Elly Purperhart

De Raid
Vanuit de Vlaams-Brabantse groep olv Fred Versonnen (Verhalen voor het leven – Fonkelvogel – klapekster): Een 4-tal vertellers vertellen op één voormiddag elk 6 verschillende verhalen van een 10 tal minuten, telkens in een andere klas.
Dus 24 verschillende verhalen die een orale reis beginnen in één school.
Heel de raid wordt voorafgegaan door een workshop voor alle leerkrachten over orale verteltraditie en vertellen in de klas!

Lise Welles-Burke

Lise Welles-Burke

De kerk
We vragen om tijdens de hoogmis een passend verhaal te mogen vertellen ter vervanging van de klassieke preek
vertellingen voor volwassenen (Antwerpen)
project bij de provincie voor vertellingen voor volwassenen
winterse vertellingen in bibliotheken.

 

Eardly van der Geld Rick Miskin

Eardly van der Geld en Rick Miskin

Vertelavond in café de Rococo (Gent) 22 jan.
Met Cie De Zere Knie. Een gratis vertelavond op café. Dé bruine kroeg bij uitstek (voor het gemak het Dambert niet meegeteld): De Rococo bij Betty in het Patershol. Telkens met twee vertellers van de Cie én een podium voor wie ‘begint’ en zin heeft in vertellen. Ons doel: publiek laten kennis maken met vertellen en er vooral veel plezier aan laten beleven + in een open sfeer ook minder ervaren, maar gebeten, vertellers een podium bieden.
Verhalen Lam Gods. Het idee om de verhalen bij de panelen te vertellen speelt nog steeds in mijn achterhoofd. Maar of ik dat rond krijg tegen dan, is nog maar de vraag; het verkennen van die piste en mogelijke partners moet nog beginnen.

Richard de Veer

Olga Orman (links) en Richard de Veer

 

Verre verhalen dichterbij
Een vertelproject voor (groot)ouders en (klein)kinderen
Vlaanderen en Nederland zijn gastland voor heel wat mensen uit andere landen en culturen. Al die mensen komen hier met hun eigen verhalen: herinneringen aan hun stad of dorp, gebeurtenissen uit hun eigen leven, verhalen die hun ouders of grootouders hen verteld hebben. Ook volksverhalen die deel uitmaken van hun cultuur brengen ze mee naar hun nieuwe thuisland.In ‘Verre Verhalen dichterbij’ vertellen ouders en/of grootouders een volksverhaal uit hun land of cultuur in hun eigen taal. Hun kinderen vertellen datzelfde verhaal in het Nederlands. In samenwerking met scholen, buurthuizen of maatschappelijke instellingen worden de volwassenen en kinderen geselecteerd.Met begeleiding van een vertelcoach worden ze klaargestoomd voor een vertelavond. Bijv. in samenwerking met Het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas (docAtlas), een documentatie- en leermiddelencentrum, gespecialiseerd in Nederlands voor anderstaligen, intercultureel onderwijs, mondiale vorming en interculturaliteit. ATV (Antwerpse Televisie) kan benaderd worden om 5 duo-verhalen voor TV te registreren en tijdens de ‘Week van het Vertellen’ uit te zenden.

Diana Lebacs Annemarie Braafheid

Anne-Marie Braafheid en Diana Lebacs

Pop-up storytelling shop
Een onverwachte vertelontmoeting voor koopjesjagers. In de maand januari lokt de winteruitverkoop veel mensen naar de stad. Koopjes, 30% korting, Solden, Sales! schreeuwen fluo-stroken op winkelramen. Maar wat als daar plots een winkelpand opdoemt dat vorige week nog leeg stond en je leest: Verhalen te koop! Wanneer je dan even binnengluurt word je vergast op korte verhalen over dansende schoentjes en zevenmijlslaarzen of luister je naar verhalen uit 1001 nacht… op oosterse tapijten en zijdezachte kussens. Aan het kledingrek hangt het manteltje van Roodkapje naast de baljurken van Assepoester.Dit idee kan zowel in Vlaamse als in Nederlandse steden ontwikkeld worden.Het is de bedoeling zoveel mogelijk ‘magische pop-up winkels’ te laten verschijnen in de ‘Week van het Vertellen’. Elke winkel kan een bepaald thema hebben en in die stijl aangekleed/gedecoreerd worden: groenten, kleding, hoeden, schoenen, antiek en curiosa…Een slim uitgedachte, nieuwsgierig makende poster of facebook campagne moet de aandacht vestigen op deze bijzondere winkels vol verhalen.

 

kind Rosally Kamperveen

Rosally Kamperveen met kind

‘Kinderen, vertel eens een verhaal!’
Dagworkshop voor leerkrachten

Het team van het Sprookjeshuis (Tom van Mieghem, Kristine Marteleur, Mia Verbeelen) ontwikkelt een dagworkshop voor leerkrachten. Op deze dag maken leerkrachten die werkzaam zijn in de lagere school kennis met een aantal eenvoudige en inspirerende verzin- en verteltechnieken. Met deze technieken kunnen ze aan de slag in hun eigen klas. Regelmatig werken met verhalen bevordert niet alleen het taalgebruik, maar stimuleert ook spraakvaardigheid, prikkelt de fantasie en vergroot de samenwerking in een klas.

 

Frank Wijdenbosch de_verteller_klein

Frank Wijdenbosch

Studiedag Storytelling in het Onderwijs
De Landcommanderij Alden Biesen zal zijn knowhow inbrengen om op basis van hun project Sheherazade een studiedag uit te werken gericht naar de onderwijssector. Het doel van deze studiedag is de mogelijkheden aanrijken die storytelling bij het lesgeven kunnen toegepast worden. Het is bekend dat de opleiding voor leerkrachten op het vlak van de vertelvaardigheden in gebreke blijft. Toch is de kunst van vertellen om kennis en cultuur over te brengen niet te onderschatten.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter