blog | werkgroep caraïbische letteren

Viering 70 jaar Statuut Koninkrijk der Nederlanden

35e jubileumcongres InterExpo Caribbean N.V. in het kader van de Viering 70 jaar Statuut Koninkrijk der Nederlanden op 10,11 en 12 december 2024, Nieuwspoort, Den Haag, gevestigd in het gebouw van de Tweede Kamer.

Het Statuut bestaat 70 jaar. Het is in de kern in die tijd niet veranderd. Een jubileum heeft altijd twee gezichten. Het vraagt om terugkijken, maar richt zich gelukkig ook altijd op de toekomst: het een kan niet zonder het ander. Voor het Statuut leidt dit tot de vraag of het heeft gebracht wat de landen en hun burgers er van hadden verwacht.

Tijdens 33e conferentie, 2022, in Den Haag: debat o.l.v. Hirsch Ballin met forum van Van der Bunt, Hoogers, Wescot, Debrot – foto Aart G. Broek

Heeft het de basis gelegd voor gelijkwaardigheid? Voor onderlinge bijstand? Is het een passend instrument gebleken om de problemen binnen het Koninkrijk mee aan te pakken en op te lossen?
De antwoorden op deze vragen kunnen worden gebruikt bij de blik naar de toekomst. Kunnen we nog 70 jaar door met dit Statuut? Is de wereld met daarin ons Koninkrijk niet zo veranderd dat we ook onze in het Statuut neergelegde regels moeten veranderen? Is het Statuut bijvoorbeeld niet teveel gebouwd op een koloniaal fundament? Waar gaat steun vanuit Nederland voor autonome taken over in bemoeienis of zelfs ingrijpen in de autonomie van de landen? Bestaat er consensus over de toekomst van het Koninkrijk en moet daaraan dan vorm worden gegeven met een gewijzigd Statuut? Of kunnen we beter het Statuut laten voor wat het is en onze energie steken in urgente maatschappelijke problemen, erop vertrouwend dat het Statuut hier ruimte voor biedt?

Debatten:
1e Democratisch deficit Koninkrijk der Nederlanden; moderator prof. [em.] dr.Ernst Hirsch Ballin.
2e Bestaanszekerheid, Koninkrijk der Nede rlanden,
3e Het statuut bestaat 70 jaar, het is in de kern in die tijd niet veranderd.

Exclusief galadiner (Black Tie) t.g.v. 70 jaar Statuut, 11 of 12 december.

Voor deze bijeenkomst over het Statuut, de zeventigjarige hoogste wet van het Koninkrijk, verwachten wij als voorheen ongeveer 25 congres gastsprekers uit politiek, bedrijflseven en wetenschap. Verder zullen 15 panelleden aan drie debatten deelnemen.

Voor meer informatie: InterExpo Caribbean N.V., Curaçao; Email-peter@interexpo.biz

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen opent 34e conferentie in Den Haag, 2023 / foto Aart G. Broek

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter