blog | werkgroep caraïbische letteren

Vier verdachten in verzekering gesteld in zaak Pikin Saron

Vier verdachten zijn tot nu toe in verzekering gesteld voor ernstige strafbare feiten op 2 mei in het Pikin Saron gebied. Een gemengd onderzoeksteam is belast met deze zaak.

Houtkap in het binnenland van Suriname. Foto © Michiel van Kempen

De politie Public Relations zet de strafbare feiten op een rijtje:Op 2 mei werden in de vroege ochtend eerst medewerkers van SBB aangevallen, ernstig mishandeld en vervolgens gegijzeld door een groep mannen. Een aantal voertuigen van SBB is hierbij weggenomen.

De mannen waren gewapend met zware wapens en andere voorwerpen. Een groep truckbestuurders werd eveneens aangevallen, mishandeld en beschoten door de mannen. Meer dan tien met houtblokken beladen trucks, zijn in de fik gestoken door de aanvallers.

Politieambtenaren werkzaam op de controlepost Pikin Saron bleven niet bespaard en werden ook aangevallen en mishandeld door deze zelfde groep mannen. De dienstdoende politieambtenaren werden beschoten en geraakt, waarbij hospitalisatie noodzakelijk was. De verdachten hebben hun bezittingen weggenomen, en is de controlepost in brand gestoken.

De verdachten hebben medewerkers van Grassalco te Maripaston, ook ernstig mishandeld, vervolgens gegijzeld en met de dood bedreigd. Daarnaast zijn er vernielingen aangericht aan eigendommen van het bedrijf waarbij er enorme schade is aangericht.

Op de vluchtroute hebben de verdachten het vuur geopend op de assisterende politie eenheid, die kordaat hierop reageerde. Hierbij werden drie verdachten aangehouden, van wie bleek dat twee van hen bij dit vuurgevecht zodanig zijn geraakt dat zij kort hierna het leven hebben gelaten. De derde verdachte werd zwaar gewond naar het ziekenhuis afgevoerd en is ter verpleging opgenomen. Een aantal zware schouder – en vuistvuurwapens, mobiele toestellen en andere goederen is teruggevonden bij de verdachten. Ook zijn twee handgranaten achterhaald op de plaats delict en in beslag genomen, meldt de politie.

Alle gegijzelden werden op 2 mei bevrijd door de politie, geassisteerd door manschappen van het Nationaal Leger en werden bij de verdachten enkele goederen die waren buitgemaakt van de gegijzelden ook teruggevonden.

[uit Starnieuws, 6 mei 2023]


Verklaring Inheemsen over incidenten Pikin Saron

Ondergetekenden, Inheemsen, allen leden van de Nationale Reparatie Commissie Suriname (NRCS) delen de volgende verklaring met de gemeenschap.

Achtergronden
Inheemsen zijn de oorspronkelijke bewoners van Suriname en wonen al duizenden jaren op dit grondgebied. Wij zijn vredelievend, gastvrij en geloven in rechtvaardigheid. Na de komst van Europeanen is het de Inheemsen niet goed vergaan. Landroof, slavenhandel, slavernij, genocide en achterstelling hebben gemaakt dat onze voorvaderen, ondanks hun verzet, naar de verre binnenlanden zijn verdreven.
Bij de politieke onafhankelijkheid in 1975 zijn de Inheemse volkeren ondanks gedane pogingen om betrokken te worden bij de onafhankelijkheidsprocessen door de toenmalige politieke elite in de kou gelaten.

Systematisch achtergesteld

De Inheemse volkeren zijn in ons land ook na de politieke onafhankelijkheid systematisch achtergesteld. De vraagstukken waarmee tal van Inheemsen al jaren te kampen hebben zijn: onvoldoende kansen voor onderwijs en vorming, onvoldoende kansen op de arbeidsmarkt, hoge transport en communicatiekosten, onvoldoende huisvesting en uiteraard bedreiging van ons woon- en leefklimaat door de uitgifte van concessies in onze directe woon- en leefomgeving, maar ook door milieuvervuiling. Hiernaast bestaan er ook nog structurele sociale vraagstukken die te maken hebben met te veel drop-outs, drankmisbruik en ga zo maar door. Het is daarom niet zomaar dat de Caricom regeringsleiders en staatshoofden in 2014 in het kader van reparaties hebben gesteld dat in elk land, dus ook in ons land, voor de Inheemsen een speciaal ontwikkelingsprogramma moet worden opgesteld en moet worden uitgevoerd.

De gebeurtenissen te Pikin Saron en Maripaston  

De gewelddadige gebeurtenissen die recentelijk hebben plaatsgevonden vragen bijzondere aandacht van de autoriteiten en de gemeenschap. De gebeurtenissen zijn namelijk het gevolg van de slechte sociaal-economische omstandigheden van de doelgroep. Ondergetekenden betreuren de gewelddadige gebeurtenissen en condoleren de nabestaanden van degenen die het leven hebben gelaten bij deze gebeurtenissen.
Aan de regering wordt geadviseerd om op korte termijn een plan van aanpak van de sociaal-economische problematiek en een tijdlijn op te stellen met het doel om de achterstanden die bij de doelgroep bestaan duurzaam aan te pakken en op den duur op te lossen.

Alwien Ligorie, lid Nationale Reparatie Commissie Suriname
Jerry Troenokromo, lid Nationale Reparatie Commissie Suriname
Peggy Massé, Lid Nationale Reparatie Commissie Suriname
Audrey Christiaan, Lid Nationale Reparatie Commissie Suriname
Uriël Sabajo,voorzitter  Nationale Reparatie Commissie Nederland

[Ingezonden brief uit Starnieuws, 7 mei 2023]


Gedicht van Rafanelly Deekman:

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter