blog | werkgroep caraïbische letteren

Vier nominaties voor Memory of the World

door Tim de Haan

Het Memory of the World Programma vraagt aandacht voor het behoud van documentair erfgoed wereldwijd en probeert de toegankelijkheid en het bewustzijn voor dit soms kwetsbare erfgoed te vergroten. De deadline voor de nieuwe nominaties lag op 30 november. Mede namens Nederland zijn er vier nieuwe nominaties ingediend. Twee vanuit Nederland zelf en twee gezamenlijke, zogenoemde joint nominations, met andere lidstaten.

Documentary heritage of the enslaved people of the Dutch Caribbean and their descendants

Met Curaçao als penvoerder en Suriname en Sint-Maarten als medetrekkers is Nederland aangehaakt bij de joint nomination van het documentair erfgoed van de slaafgemaakten in de Nederlandse Caraïben.

In tal van archieven en collecties is het systeem van slavernij terug te vinden. In bijvoorbeeld de slavernijregisters, akten van de burgerlijke stand of de administratie waarin de vergoedingen voor de plantage-eigenaren bij de afschaffing van de slavernij staan genoteerd. Een systeem dat twee eeuwen duurde maar waarvan de effecten tot vandaag de dag nog voelbaar zijn. De nominatie draagt bij aan een beter inzicht en begrip van deze periode en de mechanismen die hier achter zaten.

Ontleend aan website Unesco, 20 december 2021.

on 05.01.2022 at 21:09
Tags: / /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter