blog | werkgroep caraïbische letteren

Vier ere-doctoraten bij gouden feest Anton de Kom-universiteit

Bij de 50e verjaardag van de Anton de Kom Universiteit van Suriname zijn aan vier personen een eredoctoraat toegekend. Aan historicus Maurits Hassankhan, Carlo Jadnanansing (ex-notaris/jurist), onderzoeker Derryck Ferrier en jurist Hans Lim A Po is de ‘Doctoratus Honoris Causa’ verleend voor hun buitengewone verdiensten in de wetenschap.

Het eredoctoraat wordt verleend aan personen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd op wetenschappelijk, maatschappelijk of politiek gebied. Er is hierbij geen proefschrift nodig. In het 50-jarig bestaan van de universiteit zijn er 6751 personen afgestudeerd, 57 zijn gepromoveerd en zijn 19 ere-doctoraten verstrekt.

“Het eredoctoraat wordt toegekend op grond van buitengewone verdiensten wegens voorbeeldige hoogstaande verrichtingen die het navolgen waard zijn met betrekking tot de wetenschapsbeoefening,” licht Jack Menke, voorzitter van het universiteitsbestuur toe.

Op dezelfde avond is de AdeKUS Alumni Associatie (A3) geproclameerd. Dit is een platform voor al de afgestudeerden en gepromoveerden van AdeKUS. Het is meer dan hoog tijd om het kader te bundelen, is er aangegeven. Na de proclamatie is er een intentieverklaring getekend door Menke namens de universiteit en Steven Mac Andrew namens A3. Er zal samengewerkt worden om het onderwijsinstituut en het land te helpen ontwikkelen.

Vanavond wordt de eerste presentatie gehouden van de ‘Open Campus Lecture Series’. Dit in het kader van de 50e jubileumviering van de onderwijsinstelling. Het thema is Sustainability of the Guiana Shield. Hiermee wordt beoogd een brug te slaan tussen faculteiten, onderzoeksinstituten en disciplines. Tevens wordt kennis verbonden met beleidsacties, en beleidsmakers in de publieke en private sector. Zij worden betrokken bij kennisontwikkeling gericht op een duurzame benutting van hulpbronnen in het Guiana Shield.

[van Starnieuws, 5 november 2018]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter