blog | werkgroep caraïbische letteren

Vids-voorzitter Ricardo Pané: ‘Soms moet je hard schreeuwen’

Paramaribo – “Het is misschien onterecht, maar soms moet je hard praten, zoadat men je begrijpt.” Dit zijn woorden van Ricardo Pané, voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Vids), na een ontmoeting die deze vereniging had met president Bouterse te Redi Doti.

Dit onderhoud bleek noodzakelijk nadat eerder tijdens de reünie van bewoners van Redi Doti, de president flink had uitgehaald naar de Vids-voorzitter. “Als resultaat komt een versnelde instelling van het instituut speciaal voor de inheemsen”, zegt Pané. Ook het grondenrechtenvraagstuk krijgt in dit kader de aandacht. Verder is bereikt dat de Vids en het Kabinet van de President structureel overleg zullen hebben over het beleid naar de inheemsen toe, dat onderdeel moet zijn van de nationale ontwikkeling. Daartoe zijn reeds afgelopen maandag gesprekken begonnen tussen partijen.   Tijdens de reünie van Redi Doti, in het weekend, had Pané in niet mis te verstane bewoordingen kenbaar gemaakt dat er niets was gedaan om de achterstelling van inheemsen op te heffen. De Vids verwachtte concrete toezeggingen van de president bij dit bezoek. “Als we vandaag geen duidelijkheid krijgen, is dit hoofdstuk voor ons afgesloten”, zei Pané. Hij ziet de dromen en beloften die op politieke podia zijn geuit tegenover de inheemsen, na zes maanden nog niet gerealiseerd. Hij waarschuwde om hen niet meer in de maling te nemen bij de toekennig van de grondenrechten. Ruim vijfhonderd jaar na Columbus wordt het voortbestaan van de inheemsen volgens Pané nog steeds bedreigd. “Welke waardering wordt dan gegeven aan de inheemsen?”, vroeg hij zich af. De inheemse voorvechter kondigde aan de strijd te zullen tillen naar internationale fora. Ook stelde hij een protestdemonstratie in het vooruitzicht van de bewoners van het inheemse dorp Maho (district Saramacca) die thans met uitzetting worden bedreigd.Een assembleelid zou over een grote lap grond beschikken die dwars door het dorp loopt. Pané verwees eveneens naar de situatie rond de dorpsgemeenschap Kwamalasumutu die bedreigd wordt door goudwinningsactiviteiten. In zijn tirade naar regeringen die de inheemsen niet serieus nemen, verwees hij ook naar gewezen president Jules Wijdenbosch, die in 1996 het traditioneel inheems gezag niet serieus nam. “We willen nu weten of de afspraken doorgaan of niet, anders is dit hoofdstuk afgesloten”, herhaalde Pané.

Deze harde woorden werkten op de president als een rode lap op een stier. “Laat me u wat zeggen: nooit heeft iemand me laten schrikken”, richtte Bouterse zich tot Pané. Hij had niets aan de boodschap van de Vids, die zegt dat na 600 jaren van strijd en na zes maanden regering-Bouterse/Ameerali er nog niets is gebeurd. “If a pori, dan mek’ a pori”, oreerde Bouterse. Hij trok ook van leer tegen Pané over de kwestie-Maho, waarbij een betoging van de dorpelingen in het verschiet werd gesteld.

Een boze Bouterse daagde het bestuur van Vids aan om een week te verblijven te Maho en de betoging te organiseren. “Als ik daar kom wil ik zien of er betoogd wordt”, vervolgde Bouterse zijn tirade. De president vond dat Pané een verkeerde gelegenheid heeft uitgekozen om zijn ‘bedreigingen’ te uiten. De reünie van Redi Doti was immers bedoeld om de eigen mensen die elders wonen te motiveren terug te keren om zodoende een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun eigen dorpsgemeenschap. Het staatshoofd is van mening dat hij geen problemen heeft met kritiek. “Maar zaken als deze horen binnenskamers besproken te worden”.
Opmerkelijk genoeg was dat velen de woordenstroom van de president met handengeklap begroetten. “Ik ben niet eens met Pané, want zes maanden is te vroeg voor deze actie”, zegt William Swedo (73), die woont en werkt in Frans-Guyana. Hij vindt het een beter idee als de Vids en het inheemse volk een pakket aan wenselijkheden samenstelt en dat voorhoudt aan de regering. “Ik dacht dat de president iets concreets zou zeggen, maar er is niets van terechtgekomen”, zegt dorpsbewoonster Eva Lewis (39). Kapitein Percy Matin van Cassipora, waar het staathoofd vrijdagavond overnachtte, is blij met de komst van het staatshoofd, dat tot zijn vierde jaar in Redi Doti heeft gewoond. Bouterse deed de toezegging om dit jaar nog terug te keren naar het dorp.

[uit De Ware Tijd, 09/02/2011]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter