blog | werkgroep caraïbische letteren

Vids start bewustwordingscampagne

De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Vids) start op 20 juli een bewustwordingscampagne om de Surinaamse gemeenschap en beleidsmakers bewust te maken van de rechten en de positie van de inheemse volken Suriname. De voorzitter van de Vids, Loreen Jubitana zegt dat het tijd wordt dat de inheemsen zelf aan het woord komen, nadat anderen voor hen hebben gesproken.

Vids
Jubitana hoopt op nationale ondersteuning voor de zaak. De Inheemse Volken in Suriname (Caraïben, Arowakken, Trio, Wayana en andere kleinere groepen in het zuiden), zijn de oorspronkelijke bewoners van Suriname. De bijzondere positie van deze volken en hun rechten, worden nationaal en internationaal al heel lang besproken vanuit diverse oogpunten.

De rechten zijn in Suriname echter nog niet in de wetgeving verwerkt, ondanks verdragen, verklaringen en vonnissen die op Suriname van toepassing zijn. Dit hiaat in de wetgeving zorgt ervoor dat Inheemse Volken in Suriname in onzekerheid leven, geen rechtsbescherming genieten en dat een deel van hun rechten hen ontzegd wordt; schending van hun mensenrechten dus, meent de Vids.

Om de Staat Suriname te dwingen de mensenrechten van deze groep te respecteren, zijn internationale rechtszaken in 2007 en 2015 aangespannen tegen de Staat Suriname. In beide gevallen werden de aanklagers, eerst de Saramacaners en daarna Tribale volken, in het gelijk gesteld. Tribale volken zoals de marrons, zijn niet inheems maar hebben wel overeenkomstige rechten als inheemse volken, vanwege hun overeenkomstige manier van leven en achtergestelde maatschappelijke positie.

[van Starnieuws, 11 juli 2016]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter