blog | werkgroep caraïbische letteren

VHP Jongerenraad gestart met landelijk boekenproject

De VHP Jongerenraad is op vrijdag 11 mei 2018 van start gegaan met een landelijk boekenproject en wel in het district Commewijne. Er zijn 2 scholen aangedaan, te weten de Mulo Ellen op Alkmaar en de Sewrajsinghschool. VHP Nederland heeft een aantal boeken verzameld met de bedoeling dat deze boeken gedistribueerd moeten worden onder de scholen in Suriname. De VHP Jongerenraad heeft daarbij de taak gekregen de distributie te volbrengen.

“We hebben dit project in elkaar gezet, waarbij er onder andere werd besloten om in elk district minimaal 2 mediatheken te identificeren die boeken nodig hebben. Het gaat voornamelijk om jeugdboeken die geschikt zijn voor kinderen in de leeftijdscategorie van 14 jaar en ouder en na die inventarisatie hebben we besloten de mulo- en lbgo- scholen te benaderen”, zegt de voorzitter van de Jongerenraad VHP, Karishma Lalmahomed. De directie van de scholen werd op de hoogte gesteld van het project. De raad leverde de boeken uiteindelijk op de locaties waar is gebleken dat de vraag groot was en er genoeg ruimte aanwezig was om de boeken op te slaan. Het aantal dat elke school krijgt, verschilt van bibliotheek tot bibliotheek. Dat wil zeggen dat aan de hand van de afspraken gemaakt met de directie de boeken worden verdeeld. “We hebben aan de hand van onze berekening gewerkt met een aantal van 150-200 boeken per district, die binnen een tijdsperiode van 1 district per week zullen worden gedistribueerd”, zegt Lalmahomed. Ruim genomen zal de distributie van de boeken ruim 2 maanden in beslag nemen.

De volgende stop wordt district Wanica en vervolgens Paramaribo, Saramacca, Para, Sipaliwini en Marowijne. Dit is een eerste ronde. Als blijkt dat er boeken zijn overgebleven, dan zal weer vanaf het begin dit project opgepakt worden. De vervoerskosten en planning worden zelf bekostigd uit de kas van de Jongerenraad, die middels sponsoring wordt aangesterkt. “Er zijn heel veel jongeren die gevoel hebben voor dit project die zelf een bijdrage hebben geleverd”, aldus Lalmahomed. Bij de gesprekken ten aanzien van de distributie van de boeken is de behoefte uitgesproken voor meer rekken. Dit kan mogelijk een nieuw project worden dat de Jongerenraad na het boekenproject zal aanpakken.

Mulo Ellen heeft de Jongerenraad tevens benaderd met een kleurkaartenactie. De school is zelf bezig een lokaal op te zetten, waar presentaties gehouden zullen worden en waar er een beamer geplaatst moet worden. De directie van de school heeft reeds plannen de mediatheek te verfraaien, alleen hebben ze de middelen niet. Door enkele kleurkaarten te nemen, heeft de Jongerenraad ook getracht een bijdrage te leveren.

NK

[uit Dagblad Suriname, 15-05-2018]

on 15.05.2018 at 21:51
Tags:

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter