blog | werkgroep caraïbische letteren

Verzoek aan Surinaamse schrijvers m.b.t. dyslexie-verhalen

Verzoek aan de Surinaamse schrijvers m.b.t. het samenstellen van een Surinaamse oefenmap M3 tot en met M8

De D3 commissie van het MinOWC is sinds juli 2015 actief bezig met het schrijven van protocollen op het gebied van dyslexie, dysorthografie en dyscalculie; met name op het gebied van dyslexie is de commissie reeds in een vergevorderd stadium. De D3 commissie werkt nauw samen met de Dyslexievereniging Suriname.

 

 

Een greep van de werkzaamheden van de commissie zijn:
 het geven van voorlichting aan ouders, groeperingen in de samenleving en Surinaamse opleidingssholen etc etc.
 het informeren en adviseren van het MinOWC m.b.t. bovengenoemde onderdelen in de breedst mogelijke zin van het woord;
 het werven van fondsen om minderdraagkrachtige kinderen te laten testen door deskundigen;
 het in kaart brengen van diverse begeleidingspraktijken waar de kinderen terecht kunnen voor specialistische begeleiding;
 het uitbrengen en bijhouden van diverse aan dyslexiegerelateerde documenten voor ouders en scholen;
 het opzetten van trainingsprogramma’s zodat er meer deskundigheid onstaat; leesproblemen en/of dyslexie kunnen zodoende in een vroeg stadium worden gediagnosticeerd en kan gestart worden met professionele begeleiding.
Met betrekking tot laatstgenoemd onderdeel heeft De D3 commissie dhr. Luc Koning, orthopedagoog en oprichter van het opleidingsinstituut PRAVOO (Nederland) naar Suriname gehaald. Koning heeft eind vorig jaar diverse trainingen verzorgd aan o.a. leerkrachten, diverse afdelingen en inspecteurs van het MinOWC, psychologen, orthopedagogen, logopedisten en andere groeperingen in onze samenleving. Met name het onderdeel ‘train de trainer’ was één van de belangrijkste onderdelen van de workshops.
Als onderdeel van de begeleiding die binnenkort groots van start gaat, heeft de D3 commissie in samenwerking met dhr. Koning besloten een Surinaamse toetsmap te maken; Middels deze brief benaderen wij u, als Surinaamse schrijvers, voor het schrijven van korte verhaaltjes, oplopend in imoeilijkheidsgraad. Het gaat om 11 niveau’s. Per niveau 2 of 3 verhaaltjes, ongeveer een half tot één A-4tje. Indien u bereid bent ons hiermee te helpen nodigen wij u graag uit voor een ontmoeting, waarin wij u van alle relevante informatie zullen voorzien.

Wij hopen u spoedig te ontmoeten. Bij voorbaat dank

Vriendelijke groeten,
Yvonne Sluiter-Chase
(leesspecialist en dyslexiebegeleider)

E-mail yvonne@stichtingtaalbrug.com

Hierbij wat extra uitleg hierover, nadat er enkele vragen zijn gekomen.

PRAVOO heeft deze maand haar nieuwe oefenmap uitgebracht (alle info hierover is op hun te lezen). Omdat een aantal van de verhalen niet tot de verbeelding van het Surinaamse kind spreken hebben heeft de D3 commissie met dhr. Koning, die vorig jaar hier was, besloten een Surinaamseoefenmap te maken. Het voorstel is toen gekomen de Surinaamse schrijvers te benaderen voor het schrijven van verhaaltjes die wel passen in de belevingswereld van onze kinderen.

In de PRAVOOmap staan oefeningen die wel gebruikt kunnen worden. Deze komen dan ook in de Surinaamse map.

Het belang van zo’n Surinaamse oefenmap is als volgt. Volgend jaar zullen er op de bassischolen toetsen worden afgenomen om zo het niveau van het technisch lezen van onze kinderen te bekijken; indien blijkt dat er kinderen zijn die minder goed scoren en extra hulp nodig hebben wordt deze oefenmap ingezet.

Het is dus noodzakelijk dat, voordat er met de afname van de toetsen wordt gestart, de map klaar moet zijn zodat er gelijk met remediering kan worden gestart. Op je vraag m.b.t. psychologen kan ik kort zijn. Deze map wordt ingezet als extra begeleiding en/of remediering op scholen voor leerkrachten, zorgcoordinatoren of R.T-ers. Natuurlijk kan het ook in praktijken van psychologen, logopedisten en leesspecialisten worden gebruikt. Het is dus geen map die gebruikt wordt voor het testen van kinderen.

De heer Koning is bereid de regie van de map doen.

Dit is in het kort onze intentie m.b.t. het maken van de Surinaamse oefenmap en jullie bijdrage hierin. Het voordeel van deze map is dat het op iedere school zal komen te liggen en er vrij uit gekopieerd kan worden omdat het door Suriname wordt uitgegeven. Het kan tevens ook als een leesmethode op de scholen worden gebruikt. Het niveau van de verhalen en oefeningen zullen in moeilijkheidsgraad oplopen van leerjaar 3 tot en met leerjaar 8. (klas 1 tot en met 6)

Mijn collega, Annelot Themen en ik zullen u alle relevantie geven op jullie komende vergadering eind van de maand. Indien er vragen zijn hoor ik dat graag van je. Ik ben telefonisch bereikbaar op de nummers: 556193 of 8646280

Ik hoop je voorlopig voldoende info te hebben geinformeerd.

on 06.03.2018 at 14:20
Tags:

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter