blog | werkgroep caraïbische letteren

Verteldelegatie Schrijversgroep ’77 naar La Guyane

Op 15 april vertrekken Sylvana Dankerlui, Sombra en Nowilia Tawjoeram naar La Guyane om deel te nemen aan het internationalevertelfestival van het Frans-Guyanese theatergezelschap Zoukouyanyan. Het festival omvat verschillenden optredens in Cayenne en dorpen daarbuiten. Ook is er een tweedaags seminar over conserveren en inventariseren van verhalen van de Guyana’s. Sombra en Nowilia verzorgen verteloptredens. Sylvana zal tijdens het seminar een spreekbeurt hebben over de stand van zaken in Suriname met betrekking tot het publiceren van vertellingen.

Het vertelfestival is een jaarlijks gebeuren en het vorig jaar participeerde S’77 ook in het festival met Sombra, Nowilia en Sylvana.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter