blog | werkgroep caraïbische letteren

Verrassing! Een letterkundig colloquium over de voormalige Nederlandse koloniën

Bij 12 ½ jaar leerstoel Nederlands-Caraïbische Letteren

Doelenzaal Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Singel 425, 1012 WP Amsterdam
Vrijdag 26 april 2019

Dit vrij toegankelijke colloquium staat in het teken van de verrassing: in cultuurresearch komen onderzoekers altijd wel eens verschijnselen tegen die ze niet verwacht hadden, die contingent zijn of waarmee ze zich niet zo goed raad weten, theoretisch of praktisch: verrassende links, moeilijk te plaatsen figuren, tussenfiguren, teksten die zich totaal niet verhouden tot het gehele oeuvre van een auteur, correspondentie tussen mensen van wie je dat in de verste verte niet verwacht enz. Een grote groep actieve literatuurwetenschappers geeft een letterkundige of cultuurhistorische presentatie met een duidelijk raakvlak met de voormalige koloniën van Nederland. Aan het einde van de dag zal ook een nieuwe uitgave van Albert Helman ten doop worden gehouden.

9.00-10.00
Welkomstwoord
Judit Gera – De aap leeft voort. Een analyse van het verhaal ‘Voor Alex Burrough’ (2002) van Abdelkader Benali als ‘rewriting’ van Mijn aap schreit (1928) van Albert Helman
Jacqueline Bel – De Inheemse schone: van cliché tot cultuurkritiek
Karin Amatmoekrim – De twijfels van Anil Ramdas

10.00-11.00
Frans Blom – De Surinaamse schouwburg en de Amsterdamse schouwburg
Aart G. Broek – Een ketting is zo sterk als de zwakste schakels: bronnen, belanghebbenden, onderzoekers.
Aminata Cairo – Slavernij en kunstvormen (waaronder dans) als een uiting van welzijn

11.00-11.15 Pauze

11.15-12.15
Cynthia Abrahams – Interessante feiten uit de nalatenschap van Trefossa
Gábor Pusztai – Een reis naar Suriname? Andreas Jelky en zijn gefantaseerde avonturen.
Paul Bijl – De memoires van Wange van Balie (1798-1869): slaaf in Indonesië

12.15-13.30 Lunchpauze

13.30-14.30
Remco Raben – De president, zijn kabinet, de journalist en de westerling
Wim Rutgers – Pierre Lauffer als Nederlandstalige auteur
Michiel van Kempen – Sárnami literatuur: quo vadis?

14.30-15.30
Kees Snoek – Sjahrir privé: de troost van muziek en natuur
Ellen de Vries & Lonneke Geerlings – Nola Hatterman en Rosey Pool in hun rol als cultuurbemiddelaars
Jos de Roo – De terugblikken van E. Elias op zijn jaren op Curaçao

15.30-16.00 Pauze

16.00-17.00
Adrienne Zuiderweg, – Verheffing in de dapoer; Indische kookboeken
Yra van Dijk – Over media en herinnering in Lijken op liefde van Astrid Roemer
Henriëtte Louwerse – De geesten op zolder bij Tommy Wieringa

Johan Herrenberg

 

17.15 Feestrede door J.Z. Herrenberg, auteur van de roman Nederhalfrond
17.45 Slotwoord door leerstoelhouder Michiel van Kempen
18.00 Borrel & versnaperingen

De leerstoelhouder Michiel van Kempen met de in december overleden dichter Michael Slory

 

Uitgeverij In de Knipscheer zal aanwezig zijn met een boekentafel. Alle aanwezigen krijgen bovendien een boek cadeau.

 

De bijzondere leerstoel Nederlands-Caraïbische Letteren is ingesteld vanwege de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, met steun van de Vereniging KITLV en KITLV/KNAW.

2 Trackbacks/Pings

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter