blog | werkgroep caraïbische letteren

Verno Pryor, eerste Geschiedenis BA Faculteit Humaniora

Verno Pryor is de eerste afgestudeerde van de studierichting Geschiedenis van de Faculteit Humaniora van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Hij is donderdag afgestudeerd als Bachelor of Arts (BA). De titel van zijn BA thesis is, ‘Vreedzaammarkt: Immaterieel cultureel erfgoed en toeristische attractie’.

Verno Pryor tijdens de verdediging van zijn BA thesis donderdag.

 

Pryor gaf tijdens zijn verdediging aan dat de Vreedzaammarkt die in 1989 is ingesteld, de potentie heeft om uit te groeien tot een toeristische trekpleister. Volgens Pryor is deze markt bij uitstek de plek waar men terecht kan voor immateriële erfgoedproducten. Hij spreekt van immateriële erfgoedproducten, omdat het gaat om producten die een historische waarde hebben en die gezorgd hebben voor de instandhouding van samenlevingen in het verleden. Verder moet er een bepaalde kennis en vaardigheid aanwezig zijn om deze producten zoals oliën, kruiden, zaden etc. te vervaardigen.

Om zowel ingezetenen als toeristen aan te trekken, is de Vreedzaammarkt dringend aan renovatie toe. Er bevinden zich vele verzakkingen in de markt, de sanitaire voorzieningen zijn slecht en het dak lekt. Om het geheel aantrekkelijk te maken deed Pryor het voorstel de markt multifunctioneel te maken. De markthal kan na sluitingstijd voor andere culturele activiteiten gebruikt worden. De aanleg van een kade, met een mooi uitzicht op de Surinamerivier is ook een optie.

Pryor is de mening toegedaan dat de bewustwording onder de standhouders vergroot moet worden door hen te wijzen op de toeristische en economische waarde van de Vreedzaammarkt. Verzelfstandiging van de markt moet eveneens resulteren in het verhogen van de potentie, vindt Pryor.

[van Starnieuws, 26 mei 2018]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter