blog | werkgroep caraïbische letteren

Verkiezingen: Brief vanuit Sint-Eustatius aan Kamercommissie

door Jan Meijer

Geachte voorzitter en leden van de Commissie Koninkrijksrelaties,

Graag bied ik u hierbij mijn appreciatie van de uitslag van de verkiezingen op Sint Eustatius aan. De dag na de verkiezingen lees ik op de website van de lokale overheid: PLP 815, DP 647 en UPC 124. Vooruitlopend op de officiële uitslag reken ik zelf uit: 3 zetels voor PLP en 2 voor DP.

Sint-Eustatius / foto Jan Meijer

Deze uitslag is in grote lijnen vergelijkbaar met de verhoudingen zoals die lagen voorafgaand aan de ingreep van de Nederlandse regering in februari 2018. Kort door de bocht gesteld zou ik willen opmerken dat we een periode van tweeëneenhalf jaar volledige stilstand afronden, waarna ook ik benieuwd ben hoe de herstart zal verlopen.

Het past mij niet om mijzelf badinerend uit te laten en bovendien weet ik de details ook niet (hoe zou ik die ook moeten kennen met zo’n geringe overheidstransparantie) maar dat het meer dan tweeëneenhalf jaar kost om de verschillende administraties ter zake van bevolking en financiën op
orde te brengen, nota bene met alle hulp die vanuit Europees Nederland is en kan worden ingeroepen, komt mij enigszins ongeloofwaardig voor. Het gaat om een bevolkingsomvang van ca. drieduizend inwoners en een jaarlijks budget van vijftien á twintig miljoen dollar. Nogmaals, het past
mij niet om uit te spreken: “hoe moeilijk kan het zijn?”, maar dat deze gedachte in mij (en ook bij u?) opkomt, lijkt me toch wel verklaarbaar.

Lees de brief in pdf, zowel een versie in het Nederlands als in het Engels.

foto Jan Meijer

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter