blog | werkgroep caraïbische letteren

Verkiezingen; Brief vanuit Sint-Eustatius aan Kamercommissie (2)

door Jan Meijer

Geachte voorzitter en leden van de Commissie Koninkrijksrelaties,

Op de website koninkrijk.nu zie ik verschillende reacties op het stembusresultaat bij de verkiezingen op Sint Eustatius. Enkele analyses deel ik, andere herken ik maar zijn niet direct die van mij; één springt eruit: die van dhr. Van Raak.

Op genoemde site wordt dhr. Van Raak geciteerd en ik haal aan: “Na het ingrijpen van Nederland vanwege corruptie en wanbeleid is met veel mensen en middelen geprobeerd het eiland weer op te bouwen en het vertrouwen van de bevolking te winnen. De uitslag van deze verkiezingen laat zien dat dit is mislukt, een meerderheid van de bevolking verlangt terug naar de oude politieke situatie”.

Het idee van “veel mensen en middelen” zal ik niet direct ontkennen maar “het eiland weer op te bouwen en het vertrouwen van de bevolking te winnen” is apert onwaar!

Sint-Eustatius / foto Jan Meijer

Bij “op te bouwen” kun je denken aan het herstel van de rots onder Fort Oranje, of het herstellen en schilderen van muurtjes rond de kerkhoven of het plaatsen van straatnaambordjes en huisnummers. Met name eerstgenoemd project heeft natuurlijk helemaal niets te maken met het herstel van de democratie. Het vertrouwen winnen van de bevolking geschiedt nu eenmaal niet door het initiëren van hier en daar wat infrastructurele activiteiten.
Als het gaat om het winnen van het vertrouwen van de bevolking dan geschiedt zoiets natuurlijk in de allereerste plaats door een goede communicatie, en wel een op basis van gelijkwaardigheid. Die communicatie heeft nimmer, ik herhaal: nimmer, plaatsgevonden!

Lees de brief aan de tweedekamercommissie hier in pdf, in het Nederlands of in Engels.

Sint-Eustatius / foto Jan Meijer

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter