blog | werkgroep caraïbische letteren

Verdeeld Koninkrijk

Eerstdaags verschijnt bij Academische Uitgeverij Eburon (Utrecht) van de hand van Staatsraad Paul Comenencia: Verdeeld Koninkrijk; Pleidooi voor nieuw elan in Koninkrijksrelaties.

Strekking van het pleidooi in de woorden van Comenencia: “400 jaar gezamenlijkheid schept verplichtingen aan alle kanten, ook voor Nederland. Den Haag en de eilanden zouden samen moeten concluderen dat hun gemeenschappelijke toekomst het best gediend is met een Koninkrijk dat stevige wortels heeft in zowel Europa als het Caribisch gebied, zij het dat onze eilanden, zolang zij – permanent of als overgang naar een volgende fase – nog deel willen blijven uitmaken van het Koninkrijk, wel het grootste belang hebben bij het voor alle betrokkenen interessant houden van de Koninkrijksbanden. In drie aparte kaders bespreek ik kort ook de vroege geschiedenis van de Arubaanse afscheidingswens, de hobbelige weg naar een rijksgeschillenregeling en de Europese dimensie van de Koninkrijksrelaties.”

Verdeeld Koninkrijk; Pleidooi voor nieuw elan in Koninkrijksrelaties is in druk of als eBook te bestellen bij Eburon of de (online) boekhandel.

Paul Comenencia [bij gelegenheid van een presentatie in Nederland] – foto Aart G. Broek
on 24.03.2020 at 10:13
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter