blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Verdeeld Koninkrijk [samenvatting]

door Paul Comenencia
Het boek Verdeeld Koninkrijk is een persoonlijke capita selecta uit de totstandkoming van de autonomie van de voormalige Nederlandse Antillen en uit de ontwikkelingen die geleid hebben tot de in 2010 van kracht geworden nieuwe rechtsorde.

Tegelijkertijd is het een pleidooi voor nieuw elan in de Koninkrijksrelaties, gericht op een voorspoedige toekomst voor de respectievelijke rijksdelen. Uitgangspunt is dat de – uit 1634 daterende – band tussen Nederland en de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen de uitkomst is van een historische ontwikkeling die gelopen is zoals die gelopen is, in de eerste plaats omdat Nederland dat zo wilde en voorts omdat, gaandeweg, ook de bevolking van de eilanden een voorkeur ontwikkelde voor een toekomst binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Het in 1954 overeengekomen (oorspronkelijk met Indonesië in gedachten ontworpen) Statuut voor het Koninkrijk was, om met Oostindie en Klinkers te spreken, “niet alleen een opmerkelijk bewijs van Antilliaanse en Surinaamse aspiraties, maar ook van de Nederlandse bereidheid hierop in te gaan”. In de daarop volgende decennia is veel gebeurd en veranderd. Op de eilanden, in Nederland en in de rest van de wereld hebben zich veel ontwikkelingen voorgedaan die, al zijn die niet overal even goed bijgehouden, dringend vragen om een nieuwe benadering van elkaar en van vraagstukken van gemeenschappelijk belang.

Lees de samenvatting in pdf; ook verschenen in Antilliaans Dagblad, 30 maart 2020.

Paul Comenencia, Verdeeld Koninkrijk. Utrecht: Eburon, 2020.

Paul Comenencia [bij gelegenheid van een presentatie in Nederland] – foto Aart G. Broek

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter